Flexibla barriärförpackningar är vanliga för livsmedel. De skyddar produktern bra, men är komplicerade att sortera och återvinna. Nu ska projektet Circ Pack försöka hitta alternativ som är cirkulära och lättare att återvinna. (Bild FTI)

Circ Pack söker alternativ till flexibla barriärförpackningar

3 december, 2021ANNONS

Nystartade projektet Circ Pack, som involverar ett drygt tjugotal organisationer och företag, har som fokus att söka återvinningsbara alternativ till flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm, så kallade barriärförpackningar.

Flexibla barriärförpackningar av plastfilm har goda skyddande egenskaper, som exempelvis gastäthet, vilka förlänger hållbarheten hos livsmedel. Men de är komplexa att återvinna, eftersom de ofta består av flera skikt med olika typer av plastfilmer.

Ungefär hälften av våra konsumentplastförpackningarna består av plastfilm och av det som sorteras och kommer till FTI:s återvinningssystem och till Svensk Plaståtervinning materialåtervinns endast en tredjedel.

Einar Ahlström, materialspecialist på FTI. (Bild fr LinkedIn)

Det vill nu projektet Circ Pack ändra på genom att försöka få fram alternativ som är återvinningsbara och som har potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen.

”Idag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter, som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet”, säger Einar Ahlström, materialspecialist på Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI).

Projektet leds av FTI AB, Svensk Plaståtervinning, RISE samt IVL Svenska Miljöinstitutet och är finansierat av bland annat Vinnova och ett knappt tjugotal anslutna partners i projektet, vilka består av företag verksamma inom livsmedel och förpackningar.

Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

”På Svensk Plaståtervinning kommer vi att undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE– och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer”, berättar Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Resultaten från projektet kommer bland annat att användas för att uppdatera den manual för plaståtervinning, som ges ut av FTI och Svensk Plaståtervinning, och som ska vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Projektet har en budget på sex miljoner kronor och sträcker sig över 26 månader. Det inleddes 1 november och pågår till slutet av år 2023.

Deltagande i projektet är FTI AB, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mondi, Kuraray, Peak Polymers, Wipak, AR Packaging, Estrella, Orkla Foods, Scan, Arla, Norrmejerier, ICA, Axfood, Tomra, Pre One International, Raniplast, Kullaplast, Otto Graf GmbH, Henkel.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!