Coca-Cola lanserar ny strategi som ska ge noll utsläpp 2040

7 december, 2020ANNONS

Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserar den koncernövergripande miljö- och klimatstrategin ”Action on Climate Now” med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. I Sverige planeras produktionsanläggningen i Jordbro bli klimatneutral inom en snar framtid.

Som en del i den nya strategin har CCEP upprättat en grön omställningsfond på drygt 2,5 miljarder kronor.

”Vi ser fram emot att snart ha en helt klimatneutral produktionsanläggning i Jordbro”, säger Sofie Eliasson Morsink. (Bild Coca-Cola Sverige)

”Klimatförändringarna är allvarliga och berör oss alla. Som en stor aktör i dryckesindustrin har vi ett ansvar att bidra till en bättre framtid. Mellan 2010 och 2019 minskade vi utsläppen i vår värdekedja med 30,5 procent. Den nya klimatstrategin bygger vidare på vårt arbete det senaste decenniet. Storheten i strategin ligger i att hela koncernen fokuserar på de indirekta utsläppen, som är svårast att påverka. För att uppnå långsiktig och storskalig förändring krävs nära samarbeten med våra kunder och leverantörer”, säger Sofie Eliasson Morsink, VD på Coca-Cola European Partners i Sverige.

Enligt strategin ska Coca-Cola European Partners så långt det är möjligt reducera utsläppen av växthusgaser inom värdekedjans alla fem områden: ingredienser, förpackningar, produktion, transport och kylutrustning. Därefter kommer investeringar i projekt, som bidrar till negativa utsläpp i atmosfären samt i verifierade klimatkompensationsprogram genomföras. För att ytterligare stärka arbetet kommer bonusen för den egna ledningen att kopplas mot klimatmålen i den nya strategin.

Eftersom drygt 90 procent av utsläppen är indirekta utsläpp, som uppstår i värdekedjan, både uppströms och nedströms (till exempel köpta varor och tjänster/kapitalvaror/transport), så måste Coca-Colas leverantörer mobiliseras och nära samarbeten inledas. För att nå netto noll utsläpp år 2040 är målet att 100 procent av CCEP:s strategiska leverantörer ska sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål och använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela data för sina utsläpp av växthusgaser.

”Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet sedan lång tid tillbaka. Några av åtgärderna i den nya koncernövergripande klimatstrategin har redan uppnåtts i Sverige. Till exempel var vi första marknad i världen att gå över till 100 procent återvunnen plast för hela den lokalproducerade PET-portföljen (exklusive flaskornas korkar och etiketter som tillverkas av andra återvinningsbara material). Därutöver är koldioxiden, som används i vår produktion, förnybar och tillverkas av restprodukter från svensk bioetanoltillverkning. Vi ser fram emot att inom kort ha en helt klimatneutral produktionsanläggning i Jordbro”, säger Sofie Eliasson Morsink.

Den nya klimatstrategin stöttas av nyupprättade Green Recovery Investment Fund, en treårig investeringsfond på drygt 2,5 miljarder kronor, som ska främja innovativa och klimatsmarta initiativ. Fonden syftar till att ge ekonomiskt stöd till projekt, som minskar utsläpp av växthusgaser och stöttar de långsiktiga målen om netto noll 2040. Som exempel nämns hållbara förpackningsinitiativ samt investeringar i nya återvinningstekniker.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!