Under Gröna Lunds Halloween-firande kan besökare välja en refillmugg för sina Coca-Cola-drycker. Muggen kan användas flera gånger under besöket och sedan återlämnas för att diskas och återgå i cirkulation. (Bild Gröna Lund/Alice Källström)

Coca-Cola testar refillmugg för besökare till Gröna Lund

19 oktober, 2022ANNONS

Nöjesparken Gröna Lund och Coca-Cola i Sverige genomför under senhösten ett pilotprojekt där Gröna Lunds besökare kan välja speciella refillmuggar för Coca-Cola-drycker istället för engångsmuggar. Projektet ska samtidigt utvärderas i en studie, som utförs av Chalmers Industriteknik.

Coca-Cola skriver i ett pressmeddelande att pilotprojektets förhoppning är att man ska uppnå ett förändrat konsumentbeteende och hitta en ny cirkulär lösning, som innebär ett minskat klimatavtryck från förpackningar samt en hållbar dryckeskonsumtion.

Pilotprojektet startar den 21 oktober i samband med inledningen på Gröna Lunds Halloween-firande, som sedan pågår till och med den 6 november.

Konceptet innebär att besökare kan välja en flergångsmugg och själv fylla på sin favoritdryck i någon av parkens påfyllningsstationer. Varje refillmugg märks med ett unikt chip, som avläses vid köp av refill och på så sätt kan data kring muggens resa och antal användningar följas upp. Innan besökaren lämnar parken för dagen återlämnas muggen vid utplacerade inlämningsstationer eller vid ett av Gröna Lunds  lyckohjul (där besökaren som tack för hjälpen får spela en gång gratis!)

Lisa Wahlström är hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige. (Bild Coca-Cola)

Återlämnade muggar rengörs och diskas, för att sedan kunna återanvändas igen och igen och igen. Förutom att konceptet innebär att det blir billigare för gästerna med dryck, så blir refillmuggen alltså också en del av ett hållbart cirkulärt system.

”Vi är glada över att tillsammans med Gröna Lund kunna samla in viktiga insikter och data kopplat till nya förpackningslösningar och samtidigt uppmuntra nya konsumentbeteenden. Vi vet att vi behöver samverka och testa oss fram för att hitta nya sätt för att minska vårt klimatavtryck från förpackningar”, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Under pilotprojektet genomför Chalmers Industriteknik en kvalitativ studie med fokus på användarperspektivet. Utvalda besökare kommer att intervjuas för att undersöka deras upplevelser av, och syn på, det flergångssystem för muggar som testas och utvärderas under piloten.

Carin Broryd är hållbarhetschef på Gröna Lund. (Bild fr LinkedIn)

”Hela EU arbetar nu för att ställa om och minska användandet av engångsartiklar, ett arbete där vi alla behöver hjälpas åt för att hitta bra lösningar på svåra praktiska problem. Vi är flera aktörer i mat- och dryckesbranschen som just nu jobbar på olika håll och det här blir vårt bidrag till det arbetet. Det känns bra att vi också kan göra det tillsammans med en så viktig och stor aktör som Coca-Cola i Sverige och det ska bli spännande att se resultatet av det här pilotprojektet”, säger Carin Broryd, hållbarhetschef på Gröna Lund.

Refillmuggen finns tillgänglig på Coca-Cola Store och utvalda matställen på Gröna Lund mellan den 21 oktober och 6 november.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!