Corona-pandemin har satt sina spår i BillerudKorsnäs bokslut

9 februari, 2021ANNONS

2020 blev ett extraordinärt år för BillerudKorsnäs, där negativa effekter av Corona-pandemin ledde till såväl minskad omsättning som försämrat rörelseresultat. Det framgår av koncernens bokslutskommuniké för helåret 2020 och för fjärde kvartalet 2020.

”Minskad efterfrågan på vissa marknader har inneburit utmanande marknadsvillkor”, säger VD Christoph Michalski. (Bild BillerudKorsnäs)

”2020 var ett extraordinärt år då Corona-pandemin hotade människors hälsa, liv och försörjning världen över. På BillerudKorsnäs har vi varit relativt skonade och är ödmjuka inför vårt företags motståndskraft och våra medarbetares förmåga att hantera utmaningar och anpassa sig till nya arbetsförhållanden. Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning och för att säkra vår verksamhet och våra leveranser. Minskad efterfrågan på vissa slutmarknader har inneburit utmanande marknadsvillkor, även om vårt största marknadssegment, förpackningsmaterial för mat och dryck, har varit motståndskraftigt”, skriver bolagets nytillträdde VD och koncernchef Christoph Michalski i sina kommentarer till årsbokslutet.

Av bokslutet framgår att nettoomsättningen på årsbasis minskade med två procent från 2019 till 2020. Justerat EBITDA minskade med fem procent och rörelseresultatet för 2020 hamnade på 774 miljoner kronor, vilket var 29 procent sämre än resultatet 2019.

För fjärde kvartalet 2020 uppvisar BillerudKorsnäs en i stort sett oförändrad nettoomsättning runt 5,8 miljarder kronor. Justerat EBITDA minskade från 618 miljoner kronor Q4-2019 till 568 miljoner kronor Q4-2020, medan rörelseresultatet, inklusive ett omvärderingsresultat om 73 miljoner kronor i ett intressebolag, noterades för en ökning från 103 miljoner kronor till 163 miljoner kronor.

Inför verksamhetsåret 2021 hoppas ledningen för BillerudKorsnäs på ljusare tider tack vare den breda utrullningen av Covid-19-vacciner.

”Det är dock för tidigt att fira eftersom Corona-viruset kommer att fortsätta att påverka livet i stora delar av världen. Även om de makroekonomiska utsikterna fortsätter att vara osäkra, förväntar vi oss stabila marknadsvillkor för de flesta av våra produktsegment och prisförbättringar i selektiva segment under det första kvartalet. Vi förväntar oss också en återhämtning inom vätskekartong. Efterfrågan inom vissa marknadssegment, såsom papper för medicinska och hygienprodukter samt food service, förväntas dock vara fortsatt utmanande”, skriver Christoph Michalski.

Bolagets VD framhåller också att BillerudKorsnäs är perfekt positionerat för att dra nytta av den snabba globala utvecklingen inom e-handel och mot miljövänliga förpackningar.

”Vi är en ledande leverantör av fiberförpackningsmaterial i attraktiva nischer och erbjuder innovativa förpackningslösningar. Styrkan och renheten hos våra material innebär att de har en låg vikt och har lägre miljöavtryck än alternativen”, skriver Christoph Michalski, som också konstaterar att bolagets prioriteringar för 2021 handlar om att ytterligare förbättra kundnöjdheten, att fortsätta med upprampningen av den nya kartongmaskinen i Gruvön för att uppnå ökade produktionsvolymer och en förbättrad försäljningsmix samt att införa ytterligare kostnads- och effektivitetsåtgärder och säkerställa en konkurrenskraftig virkesförsörjning.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!