Vid testet i Örnsköldsvik var det endast cirka tio procent av de pantbelagda kaffemuggarna i papp som lämnades till återvinning och registrerades i den speciella pantappen Bower. (Bild RISE)

Dålig respons på testet med pant på kaffemuggar av papp

8 mars, 2022ANNONS

I fjol genomfördes ett test i Örnsköldsvik med pant på on-the-go-förpackningar i form av kaffemuggar av papp. Testet är nu utvärderat och resultatet är inte speciellt positivt…

Panttestet var initierat av RISE och finansierat av Vinnova. Det genomfördes med hjälp av den svenska pantappen Bower och Örnsköldsviks kommun samt lokala näringsidkare. (Läs HÄR)

Projektet, som skulle visa om pant på on-the-go- och take away-förpackningar skulle öka återvinningen och minska nedskräpningen, fick namnet ”Panta på sta’n!” och pågick mellan 1 juni och 31 augusti 2021.

Konsumenter, som köpte take-away-kaffe hos någon av medverkande caféer, fick betala en pant på två kronor. Panten kunde konsumenten sedan få tillbaka genom att lämna den använda pappmuggen vid någon av de åtta speciella källsorteringsstationer, som sattes ut i Örnsköldsviks stadskärna, och samtidigt registrera panten med hjälp av Bower-appen. Det gick även att panta muggarna vid de kommunens konventionella återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.

Pantprojektet har nu analyserats av det forsknings- och utvecklingsföretaget MoRe Research RISE i Örnsköldsvik och utvärderingen visar att man endast uppnådde en pantnivå på cirka 10 procent..!

Merparten av de pantbelagda muggarna återlämnades och registrerades vid Örnsköldsviks konventionella återvinningsstationer, dit hushållen lämnar sina uttjänta förpackningar och endast ett fåtal lämnades i de specialutformade återlämningsstationerna för engångsmuggarna.

MoRe Research skriver i sin utvärdering att pant på on-the-go-förpackningar inte är avgörande för konsumenterna för en ökad källsortering i offentlig miljö.

Konsumenter, som besvarade en enkät, som ingick i testet och som deltog i intervjuer, var dock positiva till projektets syfte att öka källsorteringen av on-the-go-förpackningar, men de uppskattade inte upplägget med den speciella appen, som testades i projektet.

Projektledare var Maria Edblad, MoRe Research RISE i Örnsköldsvik. (Bild RISE)

”Den största slutsatsen i projektet – utifrån erhållna resultat – är att pant på on-the-go förpackningar inte är avgörande för en ökad källsortering i offentlig miljö”, skriver MoRe Research i sin slutrapport från projektet.

MoRe tillägger dock att resultatet och slutsatserna ska ses i ljuset av att man endast haft ett litet dataunderlag att arbeta med, både vad gäller antalet pantade och källsorterade kaffemuggar och antalet respondenter vid intervjuer och enkäter.

”Studien skulle bland annat ta reda på vad som får människor att ändra sitt beteende kring återvinning av förpackningar, men testperioden på tre månader var i kortaste laget för att uppnå beteendeförändringar, där konsumenterna i Örnsköldsvik skulle gå från att ha papperskorgar utan möjlighet till källsortering till att använda källsorteringsstationer i offentlig miljö med möjlighet att panta kaffemuggar”, summerar Maria Edblad, projektledare på MoRe Research RISE.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!