Kak- och muffinsformar är ett av många exempel på pappersbaserade förpackningar där PFAS-kemikalier används för att ge en glatt och fett- och vätskeavvisande yta. (Bild JPPA)

Danmark förbjuder kemikalier i vissa livsmedelsförpackningar

3 september, 2019

Danska regeringen vill förbjuda kemikalier av typen PFAS (högflourerade ämnen) i livsmedelsförpackningar som pizzaboxar, kak- och muffinsformar, engångstallrikar, ugnspapper, m fl., m fl.

Enligt danska Politiken förbereder regeringen ett förbud mot sådana kemikalier i livsmedelsförpackningar – såväl inhemska som importerade – och förbudet förväntas träda i kraft redan den 1 juli nästa år.

PFAS-ämnen används främst i pappersbaserade livsmedelsförpackningar, där de ger en glansig ”non-sticky” yta och bildar en barriär mot fett och vätskor.

Högflourerade kemikalier har använts i många år och är mycket effektiva för sitt ändamål. Men alltfler forskare och rapporter säger att ämnena är cancerframkallande, kan påverka immunförsvaret och reproduktionsförmågan, störa hormonbalansen, orsaka fetma, mm., mm. Det tar dessutom mycket lång tid för dem att brytas ner och de förekommer därför i allt högre halter i vår miljö. Ämnena kan sålunda komma in i människokroppen inte bara via de förpackningar, där de används, utan även på andra vägar, exempelvis via dricksvatten.

”Vi kan inte vänta längre på EU”, säger  Mogens Jensen. (Bild Wikipedia)

Trots forskarnas larmrapporter finns det inom EU i dag inget samlat grepp eller strategi hur den stora gruppen syntetiska högflourerade kemiska ämnen ska behandlas.

Nu skriver Politiken att den danska regeringen inte tänker vänta på EU utan tar saken i egna händer och inför ett förbud mot den här typen av kemikalier.

”Jag kan inte acceptera risken för att de här mycket skadliga ämnena vandrar från förpackningen till maten. Vi ser att ämnena utgör ett stort hälsoproblem och vi kan inte vänta längre på EU”, säger livsmedelsminister Mogens Jensen (S) till tidningen.

Enligt svenska Kemkalieinspektionen finns det fler än 4.000 syntetiska högflourerade ämnen, av vilka många inte är testade. Höga halter av PFAS kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan.
Livsmedelsverket uppger att gränsvärdet för elva olika PFAS-ämnen i Sverige är 90 nanogram per liter. Hundratusentals personer i Sverige beräknas ha utsatts för högre värden än så genom sitt dricksvatten.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!