Visionsystemet VisioPointer från danska Dansensor är speciellt utformat för kontroll av MAP-förpackningar.

Danskt inspektionssystem för kontroll av MAP-packning

3 juni, 2015ANNONS

Danska Dansensor, som ingår i USA-baserade koncernen Mocon Inc., har utvecklat ett nytt inspektionssystem, som är speciellt utformat för kontroll av livsmedelsförpackningar med modifierad atmosfär (MAP).
Det nya visionsystem, som har fått namnet VisioPointer, kan dels upptäcka oegentligheter i själva förpackningen, som kan orsaka läckage, etc och förta effekten av den modifierade atmosfären, dels kontrollera information och placering av etiketter, streckkoder, etc. på förpackningen.

Dansensor skriver att jämfört med konklurrerande system kan VisioPointers mjukvara bland annat identifiera problem i MAP-packningen på ett tidigare stadium och innan problemen blir alltför allvarliga. Exempelvis kan systemet snabbt identifiera var en felaktighet uppsått på ett termoformningsverktyg, vilket gör det enklare för livsmedelsproducenten att snabbare korrigera problemet med bättre produktivitet och mindre spill som följd.

”Störningar i MAP-förseglingen, exempelvis genom att en bit av produkten blir fastklämd i förslutningsområdet, kan reducera hållbarheten drastiskt, eftersom den skyddande gasblandningen då kan försvinna från förpackningen. Produkter kan därmed förstöras redan innan de når butikshyllan och skapa problem i hela distributionskedjan”, säger Karsten Kejlhof, försäljnings- och markn adsdirektör hos Dansensor A/S.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!