Det svikna löftet om högkostnadsskydd innebär att skånsk industri lämnas i sticket, menar Packbridge och Industriellt utvecklingscentrum Syd i en debattartikel. (Bild Dreamstime)

Debatt: ”Skånsk industri lämnas i sticket av nya regeringen!”

10 november, 2022ANNONS

Skånsk industri lämnas i sticket när regeringen sviker löftet om högkostnadsskydd!” Det säger förpackningsklustret Packbridge och Industriellt utvecklingscentrum Syd i en debattartikel.

Här är debattartikeln i sin helhet:

”En dryg vecka. Så kort tid tog det innan den nya regeringen bröt sitt löfte i Tidöavtalet om ett högkostnadsskydd för elen. Vi välkomnar förvisso att ett elprisstöd riktas mot Skåne. Men med en kall och vindstilla vinter som väntar runt hörnet är vår farhåga att vi kommer att se elpriser uppemot femkronan. Då gör 79 öre en liten skillnad för våra medlemsföretag. Förpackningsindustrin och små- och medelstora industrier i Skåne, behöver ett utlovat högkostnadsskydd – inte svikna Tidö-löften.

Våra gemensamma organisationer samlar över 250 organisationer och företag. Varje dag och vecka jobbar vi nära företagen som vill bidra till tillväxt, fler jobb och leda den gröna omställningen. I vårt jobb ser vi också hur fler företag, i spåren av pandemins effekter, ser över nya former för sin produktion, logistik och tillgång till insatsvaror.

För Skånes och Sveriges del skapar detta förutsättningar för bolagsverksamheter att återvända hem. Men denna positiva utveckling riskerar att gå förlorad när grunderna för en konkurrenskraftig tillverkning, det vill säga tillgång till en fossilfri, trygg och stabil elförsörjning och stabila elpriser, idag saknas.

Vår förhoppning var därför att regeringen skulle göra allvar av Tidöavtalets löften om ett högkostnadsskydd för elen. Men tyvärr kommer företagen att fortsatt se hur elpriserna åker berg- och dalbana och urholkar möjligheterna till en konkurrenskraftig produktion. Det går inte att anpassa varuflöden, logistik och produktion efter hur vindarna blåser eller vilka gaskranar som Ryssland väljer att vrida åt.

Till skillnad från beskedet om ett elprisstöd skulle ett högkostnadsskydd göra det enklare för företagen att hantera prisökningar på flera hundra procent, som många av våra medlemmar vittnar om. Samtidigt behöver industrin också fortsatt energieffektivisera och fånga energitjuvarna som gör att energipriserna kan hållas på låga nivåer för alla.

Men utan ett högkostnadsskydd riskerar, i grunden livskraftiga, bolag att slås ut. Det vill vi till varje pris undvika. När industribolag tvingas läggas ner så kommer de väldigt sällan tillbaka. Det riskerar jobben och välståndet i Skåne och i Sverige.

Det är varken rättvist eller ekonomiskt försvarbart att skånska tillverkande bolag ska betala det högsta priset för nedlagd planerbar baskraft eller Rysslands krig i Ukraina.

Vi förväntar oss att regeringen ritar om elprisstödet och återkommer med ett riktigt högkostnadsskydd. Och det är bråttom. En kall vinter väntar alldeles runt hörnet.”

Camilla Dahlin, tillförordnad VD, Industriellt utvecklingscentrum Syd

Marie M Lavsen, VD Packbridge

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!