832 miljoner tunna plastkassar användes i svensk handel i fjol
I fjol använde vi cirka 83 tunna plastbärkassar per person. Om knappt åtta år ska förbrukningen vara nere i 40 påsar per person och år.

Totalt köpte svensk handel i fjol in 832 miljoner tunna plastkassar, avsedda för konsumenter att packa och bära hem varor i. Med en befolkningsmängd på 10 miljoner innebär det alltså cirka 83 kassar per person. Målet är att till år 2025 ska förbrukningen av tunna plastkassar vara 40 stycken per person och år.

Uppgifterna om inköpen av plastkassar kommer från de företag, som tillverkar eller för in plastbärkassar i Sverige. Rapporteringen avser hur många plastbärkassar som till exempel butiker, matvaruaffärer och restauranger har köpt in under året.

Detta är den första rapportering som gjorts, sedan det i Sverige i slutet av 2016 beslutades om en förordning om plastbärkassar i syfte att minska nedskräpning och för att mer effektivt nyttja plastkassar som resurs.

”Resultatet av rapporteringen ger en fingervisning om hur många plastkassar, som vi använder i Sverige per år”, säger Agnes Willén, handläggare på Naturvårdsverket.

83 plastkassar per person och år innebär att det första delmålet – högst 90 plastkassar per person och år vid utgången av år 2019 – därmed är uppnått. Men det är lång väg kvar till slutmålet 40 kassar per person och år vid utgången av år 2025.

”Vi ser att handeln gjort mycket för att informera om plastkassars miljöpåverkan och konsumenterna väljer oftare än tidigare att använda sin plastkasse flera gånger. Den utvecklingen behöver fortsätta, om vi ska nå målet till 2025”, säger Agnes Willén.

Året som gått har varit en inkörningsperiod för att informera om rapporteringen och det finns en viss osäkerhet kring de första siffrorna, då det inte är klarlagt om alla, som omfattas av kravet, har rapporterat eller hur många av plastkassarna, som har förbrukats.

”Det är spännande med siffrorna från det första rapporteringsåret och vi hoppas att kvaliteten på siffrorna blir ännu bättre, när rapporteringen har blivit mer etablerad” säger Agnes Willén.

Rapporteringskravet omfattar plastkassar avsedda för att packa och bära hem varor i. De allra tunnaste plastpåsarna, som till exempel används till frukt och grönt, omfattas inte av förordningen och inte heller tjockare plastkassar, avsedda för varaktigt bruk.  Den 31 mars var sista dagen för att rapportera in siffrorna.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-06

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Bärkassar Miljö Naturvårdsverket Plast plastpåsar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
RPC
Dynatec