Det blir ingen extra utdelning till aktieägarna i storbolagen BillerudKorsnäs och Rottneros på grund av Covid-19-pandemin. (Bild Dreamstime)

Det blir inga extrautdelningar i BillerudKorsnäs och Rottneros

26 mars, 2020ANNONS

Styrelserna i storbolagen BillerudKorsnäs och Rottneros hade förslagit en extra aktieutdelning till sina aktieägare inför sina respektive årsstämmor. Men nu drar styrelserna i de båda bolagen tillbaka sina förslag om extrautdelningar med hänvisning till den osäkerhet, som skapats av corona-pandemin.

Rottneros styrelse skriver i ett pressmeddelande att man, mot bakgrund av den ökade osäkerhet kring omvärldsutvecklingen, som råder i samband med den globala spridningen av corona-viruset, har beslutat att revidera utdelningsförslaget inför årsstämman 2020. Det reviderade förslaget innebär att den ordinarie utdelningen om 40 öre per aktie bibehålls, samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 20 öre per aktie utgår. Förändringen ska ses som en försiktighetsåtgärd inför en mer svårbedömd konjunkturutveckling framöver.

Rottneros styrelse meddelar också att man på grund av den osäkra globala utvecklingen kopplat till spridningen av corona-viruset har  beslutat att skjuta upp årsstämman, som var planerad att hållas den 28 april 2020. Årsstämman kommer nu att hållas senast den 30 juni 2020.

Inför BillerudKorsnäs årsstämma, som är planerad att hållas den 5 maj, hade bolagets styrelse föreslagit en extra utdelning med 4,30 kr per aktie och en ordinarie aktieutdelning på lika mycket. Men nu drar styrelsen tillbaka förslaget om extra utdelning.

”Mot bakgrund av den ökade osäkerheten till följd av Covid-19-pandemin prioriterar styrelsen att upprätthålla BillerudKorsnäs starka finansiella ställning och manöverförmåga. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka den tidigare föreslagna extra utdelningen om SEK 4,30 per aktie”, skriver BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande.

BillerudKorsnäs tillägger i sitt pressmeddelande att, om osäkerheten minskat och förutsägbarheten på marknaden har ökat, kommer styrelsen att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att då besluta om en extra utdelning.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!