De digitala vattenstämplarna består av frimärksstora koder och täcker hela förpackningens yta. Vattenstämplarna är osynliga för det mänskliga ögat, men kan detekteras med kameror i en återvinningsanläggning. (Bild Mondi)

Digitala vattenstämplar ger bättre förpackningsåtervinning

8 september, 2020ANNONS

AIM, organisationen för europeiska varumärkesägare, har utvecklat en metod med digitala vattenstämplar på förpackningar, som kan förenkla och effektivisera sortering och återvinning av förpackningsavfall.

Mer än 85 företag och organisationer, representerande hela förpackningens värdekedja, har gått samman i projektet, som har det ambitiösa målet att utröna om en banbrytande teknik med digitala vattenstämplar kan möjliggöra bättre sortering och högre kvalitet på återvunnet förpackningsmaterial och på så sätt driva på utvecklingen mot en verkligt cirkulär ekonomi.

Den nya tekniken har fått beteckningen HolyGrail 2.0 och är en vidareutveckling av det ursprungliga HolyGrail, som under åren 2016 till 2019 leddes av Ellen MacArthur Foundation och som var ett pilotprojekt med målet att bevisa användbarheten för en digital vattenmärkningsteknik för noggrann sortering och återvinning av avfall i stor skala.

Enligt AIM innehåller de digitala vattenstämplarna speciella koder, där varje kod är i storlek som ett frimärke. Koderna, som är osynliga för det mänskliga ögat, appliceras så att de täcker ytan på konsumtionsförpackningar och de innehåller information av olika slag om den speciella förpackningen och dess material.

När en förpackning kommer in i en avfalls- och sorteringsanläggning, kan det digitala vattenmärket detekteras och avkodas av en vanlig högupplöst kamera på sorteringslinjen. Därefter – baserat på kodernas information – kan förpackningen sorteras i korrekta avfallsströmmar. Detta skulle resultera i bättre och mer exakta sorteringsströmmar och därmed följaktligen en återvinning av högre kvalitet, som gynnar hela förpackningens värdekedja.

Ett av de förpackningsföretag, som nu testar HolyGrail 2.0-tekniken, är globala Mondi, som också fanns med i det ursprungliga HolyGrail-projektet.

”Digitala kodförsedda vattenstämplar har potential att öka värdet på förpackningsavfallet och göra det till en värdefull kommersiell resurs”, säger Graeme Smith, Mondi. (Bild Mondi)

”Som medlemmar i Ellen MacArthur-stiftelsens ´New Plastics Economy´ ingick vi i det ursprungliga teamet för pilotprojektet HolyGrail. Inom Mondi anser vi att förpackningar ska vara hållbart utformade och vi ser behovet av att sortera och separera förpackningsavfall som en del av en cirkulär ekonomi. Digitala vattenstämplar har potential att göra detta till verklighet. Förbättrad återvinning ökar värdet på förpackningsavfallet, vilket ökar insamlingsgraden och gör det till en värdefull kommersiell resurs för framtiden”, säger Graeme Smith,Mondis innovations- och hållbarhetschef.

Mondi skriver i ett pressmeddelande att med den nya HolyGrail 2.0-tekniken blir det möjligt att mer exakt separera material och generera nya avfallsströmmar, som sedan kan återvinnas med förbättrad återvinningsteknik. De digitala vattenstämplarna innebär också andra möjligheter: exempelvis kan konsumenter med hjälpa av smarta telefoner och en app få information om förpackningen och hur man återvinner den, och varumärkesägare kan förse koderna med produktinformation, etc.

Efterhand som testningen av HolyGrail 2.0 fortskrider kommer Mondi tillsammans med partners längs hela värdekedjan att utvärdera hur de digitala vattenstämplar fungerar och inom en snar framtid avser man att tillsammans med ett antal nyckelkunder genomföra fullskaliga industriella tester med förpackningar försedda med digitala HolyGrail 2.0-koder.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!