Med DS Smiths mätverktyg Circular Design Metrics kan man på designstadiet mäta och bedöma en förpacknings cirkularitet . (Bild DS Smith)

DS Smith lanserar mätverktyg för förpackningars cirkularitet

25 maj, 2021ANNONS

DS Smith har lanserat Circular Design Metrics, som är branschens första verktyg för mätning och bedömning av en förpacknings cirkularitet.

Stefano Rossi. (Bild DS Smith)

DS Smith Sverige skriver i ett pressmeddelande att Circular Design Metrics ger en unik inblick i hur ett företags val av förpackning kan minska en negativ påverkan på miljön. Genom mätmetoden kan man också jämföra hur mycket olika beslut kring förpackningsdesign påverkar miljön och på så sätt främja cirkularitet.

”Det har aldrig varit viktigare för företag att hantera sin miljöpåverkan. Vi vill låta varumärkesägarna förstå vad deras förpackningsval betyder för en cirkulär ekonomi och vårt mätverktyg är en spelväxlare som driver miljöprestanda i förpackningar. Vi är glada att använda vår expertis för att hjälpa företag, stora som små, på deras resa att bli cirkulära redo”, säger Stefano Rossi, Packaging CEO vid DS Smith.

Mätverktyget Circular Design Metrics gör det möjligt att se och jämföra prestanda för en förpackningsdesign med hänsyn till en rad indikatorer, som återvinningsbarhet, förnybart innehåll, optimering av leveranskedjan, etc. Verktyget innehåller åtta olika indikatorer som tillsammans ger en tydlig vägvisning på cirkularitetsprestanda och hjälper till att identifiera områden med potential för förbättringar.

DS Smith skriver att mätverktyget gör det möjligt att bedöma effekterna av varje designbeslut och hjälpa kunder att skapa de mest cirkulära förpackningslösningarna. Företaget uppger också att man under de kommande månaderna kommer att bädda in de nya mätvärdena i sina kunders förpackningsdesignprocesser med kunder

DS Smiths Circular Design Metrics är en uppföljning och utvidgning av företagets ”Circular Design Principles” för förpackningar, som man lanserade år 2020 i samarbete med Ellen MacArthur Foundation. Principerna utvecklades för att hjälpa företag att designa avfall och föroreningar, hålla produkter och material i bruk och regenerera naturliga system.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!