Förpackningskoncernen DS Smith lanserar “Now and Newxt”, som är en hållbarhetsstrategi och framtidsvision, som ska bana väg för en övergång till circular ekonomi. (Bild DS Smith)

DS Smiths “Now and Next” är bolagets nya hållbarhetsvision

1 oktober, 2020ANNONS

Globala förpackningskoncernen DS Smith lanserar ”Now and Next” – en ny tvåstegs hållbarhetsvision och -strategi, som stärker bolagets engagemang och övergång till en cirkulär ekonomi.

DS Smith skriver i ett pressmeddelande att med den nya hållbarhetsstrategin ska man under det kommande årtiondet fortsätta att fokusera på övergången till en cirkulär ekonomi genom att samarbeta med kunder, samhällen, myndigheter och influenser kring materialutnyttjande och återvinning. Koncernen ska också fortsätta att ha fokus på koldioxidminskning, skydd av biologisk mångfald och minskad vattenförbrukning.

”Cirkularitet kommer att bli hjärtat i vår verksamhet”, säger DS Smiths VD Miles Roberts. (Bild DS Smith)

”För att möta den föränderliga värld, som vi lever i, är det viktigt att vi omdefinierar förpackningar och sätter cirkularitet i högsätet i vår verksamhet. Vår nya strategi gör det möjligt för oss att gå längre än att bara ha en stark cirkulär affärsmodell. Vi ska nu leverera mer cirkulära lösningar för våra kunder och samhället i stort, genom att ersätta problemplast, minska koldioxidutsläppen i leveranskedjorna och tillhandahålla innovativa återvinningslösningar”, säger Miles Roberts, koncernchef i DS Smith.

DS Smiths ”Now and Next”-strategi innehåller fyra viktiga mål, som ska uppfyllas i två steg under det kommande decenniet:

• År 2023 kommer man att börja tillverka 100 procent återanvändningsbara eller återvinningsbara förpackningar och målet är att år 2030 ska alla bolagets förpackningar återvinnas eller återanvändas
• Naturresurser ska skyddas genom ett maximalt utnyttjande av allt fiberbaserat material. Fram till 2025 kommer DS Smith att till hundra procent optimera fiberanvändningen i enskilda leveranskedjor för nya förpackningslösningar och 2030 ska fiberanvändningen vara optimerad i alla leveranskedjor
• Avfall och föroreningar ska minskas genom cirkulära lösningar. År 2025 ska bolaget ha tagit bort en miljard produkter med ”problemplast” från butikshyllorna, minskat antalet transportfordon på vägarna med 250.000 stycken och samarbeta med partners för att hitta lösningar förpackningar, som är svåra att återvinna. År 2030 är målet att ha förpackningar och återvinningslösningar som möjliggör en cirkulär ekonomi, genom att man har ersatt all ”problemplast”, minskat kundernas koldioxidavtryck och eliminerat konsumenternas förpackningsavfall
• Att utbilda människor för att leda övergången till en cirkulär ekonomi. År 2025 ska alla anställda inom DS Smith världens över vara engagerade i den cirkulära ekonomin och år 2030 räknar man med att direkt ha engagerat fem miljoner människor i cirkulär ekonomi och i en cirkulär livsstil.

”Now and Next-strategin placerar DS Smith i framkant inom förpackningsindustrin och sätter en tydlig färdplan för hur vi ska hantera dagens omedelbara utmaningar, samtidigt som vi arbetar för att möta behoven hos nästa generation genom skapa lösningar, som är anpassade till principerna för cirkulär ekonomi”, säger Wouter van Tol, chef för DS Smiths hållbarhets- och samhällsfrågor.

I augusti i år meddelade DS Smith att man nått ett antal viktiga milstolpar, när det gäller global hållbarhet och som Packnews då rapporterade om (Läs HÄR).

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!