e-handelspåsar i papperskvaliteten Xpression E-com halverar koldioxidutsläppet jämfört med påsar av jungfrulig plast. (Bild BillerudKorsnäs)

E-handelspåsar av papper ger halverat utsläpp av koldioxid

30 mars, 2020ANNONS

En oberoende studie, som utförts av RISE (Research Institutes of Sweden) och som jämfört miljöpåverkan av olika typer av e-handelsförpackningar, visar att papperspåsar halverar koldioxidutsläppen jämfört med plast.

I studien har man bland annat jämfört BillerudKorsnäs papperskvalitet Xpression E-com, som är specialutvecklad för handelspåsar inom detaljhandeln på nätet, med motsvarande e-handelsförpackningar av plast eller återvunnet kartongmaterial.

Enligt studien kan e-handelspåsar tillverkade i Xpression E-com minska fossila utsläpp med 50 procent jämfört med plast och dessutom leda till ett nettoupptag av koldioxid från atmosfären.

”Xpression E-com är ett exempel på hur vi tänker utanför boxen”, säger Malin Ljung Eiborn. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att studien är baserad på livscykelanalyser, som beräknar miljöpåverkan från råmaterialtillförsel, produktion, transport och sluthantering. Resultaten visar att en e-handelspåse gjord av oblekt Xpression E-com-papper minskar fossila utsläpp med 50 procent jämfört med nytillverkad plast. Enligt RISE är utfallet stabilt och gäller även vid justering av olika parametrar i känslighetsanalysen, såsom olika materialspecifikationer, geografiska platser och antaganden om sluthantering.

”Xpression E-com är ett exempel på hur vi tänker utanför boxen för att bekämpa klimatförändringarna och minska plastanvändningen”, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs skriver vidare att eftersom papperspåsen är återvinningsbar och tillverkad av BillerudKorsnäs produktionsenheter, som nästan är fossilfria, är huvudslutsatsen från studien att denna påsvariant har en stark fördel jämfört med plastpåsar och lådor av återvunnet korrugerat material. När biogena utsläpp inkluderas, visar studien att tusen e-handelspåsar av Xpression E-com tar bort 50 kg koldioxid från atmosfären över livscykeln. Papperet är också mer miljövänligt, när man tar hänsyn till utsläpp till luft, vatten och mark som leder till övergödning.

Vi har tidigare skrivit om Xpression E-com. Läs HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!