Ecoleans mål för minskning av utsläpp av växthusgaser är nu i linje med Parisavtalet. (Bild Ecolean)

Ecolean Groups mål för utsläpp är nu i linje med Parisavtalet

22 februari, 2021ANNONS

Helsingborgsbaserade förpackningsbolaget Ecolean Groups mål för utsläppsminskning har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket innebär att de är anpassade till vad som behövs för att uppnå målen i Parisavtalet.

Målen för utsläpp av växthusgaser från Ecoleans verksamhet överensstämmer därmed med de minskningar, som krävs för att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5° C, vilket är det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.

Ecolean är med detta en del av en rörelse med cirka 1.200 företag över hela världen, som leder klimatåtgärder med mål som hittills har godkänts av SBTi. Cirka en tredjedel av dessa företag har, liksom Ecolean, också registrerat sig för 1,5-gradersmålet.

”Ecolean tillhör nu en mycket speciell global grupp av företag – nämligen de som leder övergången till koldioxidsnål verksamhet”, säger VD Peter L Nilsson. (Bild Ecolean)

”Genom att gå med i SBTi ingår Ecolean i en mycket speciell grupp – nämligen de företag som leder övergången till koldioxidsnål verksamhet. För oss är det ingen tvekan om att detta är rätt sak att göra. Att anpassa vårt hållbarhetsarbete till vetenskapliga mål, kommer att stärka våra ambitioner ytterligare och detta initiativ ger en bra och transparent plattform för att presentera våra framsteg”, säger Peter L Nilsson, VD för Ecolean Group.

Mål betraktas som ”vetenskapligt baserade” om de överensstämmer med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet – begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2° C, helst till 1,5° C, jämfört med tidigare industriella nivåer.

Ecolean, som utvecklar och producerar innovativa förpackningar inom drycker, mejeri och flytande livsmedel, skriver i ett pressmeddelande att det är företagets mål är att minska utsläppen i Scope 1 (egna utsläpp) och Scope 2 (inköpt energi) med 50 procent fram till 2030 jämfört med 2018 och att tydligt minska sitt Scope 3-utsläpp (indirekta växthusgasutsläpp).

——————————————

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN: s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis vid vetenskaplig basering av mål och bedömer självständigt företagens mål.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!