Den gamla logotypen, som Rottneros haft i 47 år, försvinner nu ”in i dimmorna” och ersätts av en ny logotyp, som ska visa på det framåtriktade Rottneros. (Bilden är ett montage)

Efter 47 år: Rottneros-koncernen har nu fått en ny grafisk profil

3 maj, 2019ANNONS

Massa- och förpackningskoncernen Rottneros AB har – efter 47 år – fått en ny grafisk profil och logotyp. Den nya grafiska profilen presenterades på bolagets årsstämma i Sunne den 2 maj.

Rottneros skriver i ett pressmeddelande att den nya grafiska profilen är ytterligare ett steg för att möta framtiden och att den nya logotypen är en symbol, som tydliggör företagets satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet.

”Vi vill med vår nya grafiska profil visa det framåtriktade Rottneros”, förklarar Lennart Eberleh,:

”Vi vill med vår nya grafiska profil visa det framåtriktade Rottneros. Nu skördar vi frukten av våra investeringar i anläggningarna, med fokus på effektivitet och hållbarhet – såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt”, förklarar Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros AB.

Rottneros grundades redan 1887 och under årens lopp har ett antal logotyper passerat revy. Den, som nu ersatts, har funnits i 47 år.

Rottneros har fabriker för högkvalitativa massor i Rottneros, Värmland, och Vallvik, Hälsingland. Av hållbar och förnyelsebar skogsråvaran produceras fiber med specifika egenskaper och massan används exempelvis till produkter som luftfilter, transformatorer, mjukpapper och kartong.

Nykomlingen i koncernen är Rottneros Packaging, en nystartad fabrik i Sunne, som tillverkar klimatsmarta förpackningar för i första hand livsmedel. Förpackningarna tillverkas av ren skogsråvara och ersätter de traditionella oljebaserade plastförpackningarna.

”Mycket av vår framgång beror på vår förmåga att vara innovativa och utvecklas i takt med tiden. Vår företagskultur baseras på att vi respekterar alla, är engagerade och är proffs. Rottneros kan och vill erbjuda produkter som är smarta för planeten. Det vill vi också tydliggöra genom att förnya vår grafiska profil”, förklarar Lennart Eberleh.

2018 omsatte Rottneros 2,3 miljarder kronor med cirka 300 anställda och rörelseresultatet var rekordstarka 295 miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!