Vid sitt Innovation Center ska Emballator-gruppen bland annat testa och utvärdera ett nytt förpackningsmaterial baserat på lignin och utvecklat av företaget RenCom. (Bild RenCom)

Emballator Innovation Center investerar och testar lignin

25 maj, 2021ANNONS

Vid sitt Innovation Center i Ljungby investerar förpackningskoncernen Emballator i utrustning för extrudering av biobaserade material. Vid innovationscentret testar man bland annat ett nytt förpackningsmaterial baserat på skogsrestprodukten lignin.

Emballator skriver i ett pressmeddelande att företaget vill leda utvecklingen av hållbara innovationer inom förpackningar och hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Ett steg i den riktningen är att göra ytterligare investeringar i Emballator Innovation Center.

”Fokus hittills har varit plastmaterial för formsprutning. Med den här nya utrustningen kommer vi nu att kunna utvärdera biobaserade material för extrudering av olika typer av förpackningslösningar”, säger Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Innovation Center.

Ett av de biomaterial, som man utvärderar vid innovationscentret, är ett lignin-baserat material, som tillverkas av företaget RenCom och som är producerat av en biprodukt från pappersproduktion. Materialet är en kombination av lignin och naturlig olja.

Tillsammans med RenCom har Emballator Innovation Center skapat en unik mix av det biobaserade materialet, som man hoppas ska kunna minska volymen av fossil plast.

”Vi skapar ett speciellt kompound, som är anpassat för våra produkter. Vi vill ha den högsta möjliga mängd lignin för att minska vårt koldioxidavtryck”, säger Mats Jeppsson.

Att skapa ett material, som är återvinningsbart och cirkulärt, är viktigt för Emballator. Koldioxidutsläppen kommer att bli lägre för det här nya materialet jämfört med fossilbaserad råvara, men exakt minskning bero på mängden lignin i slutresultatet.

”Det här är en stor möjlighet för oss att minska mängden av fossilbaserad plast i våra produkter. Det här kommer också bli ett komplement till våra andra miljövänliga produkter. I ett först steg ser vi att materialet främst är för våra produkter inom färg- och kemikaliesegmenten”, säger Mats Jeppsson.

Reducering av avfall genom återanvändning av förpackningar är viktigt för Emballator-gruppen och många drop-in-material gör det möjligt att minska koldioxidavtrycket. Högst upp på agendan för Emballator är att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål, som kan vara antingen plastbantning, förändrad design eller nya material.

”Vi fortsätter att stärka vår innovationskultur. Den här nya investeringen hjälper oss även att verkligen tänja gränserna för tunnväggsförpackningar med lätt vikt och fortfarande erbjuda en produkt, som tål hård hantering från konsumenter och transporter. Vi vet också att varumärkesägare i exempelvis livsmedelsindustrin i allt högre grad vill minska beroendet av fossilbaserade förpackningar för en högre hållbarhetsprofil och vi kan hjälpa dem”, framhåller Mats Jeppsson.

Emballator fokuserar på material, som är enkla att återvinna med 100 procent cirkularitet, men man fokuserar även på att hitta kostnadseffektiva och hållbara alternativ. Emballator skriver att man tror att förändringarna kommer att öka, när produktpris och miljö går hand i hand och med det skapar bästa möjligheter för framtida generationer.

Enligt pressreleasen kommer fler investeringar att göras under 2021 på Emballator Innovation Center för att ta ledningen inom hållbara innovationer för förpackningar.

Emballator Innovation Center etablerades våren 2020 som en del av Emballator-gruppen. Avsikten med innovationscentret är att samordna och förstärka bolagsgruppens erbjudande inom förpackningsindustrin genom innovation och produktutveckling.

Innovationscentret i Ljungby är bemannat med projektledare och experter inom polymerteknik och plastkonvertering. Man har tillgång till processutrustning för formsprutning, formblåsning och extrudering samt mätutrustning för kemiska och mekaniska tester. Vid centret utvärderar man såväl nya materiallösningar som lösningar för befintliga applikationer – men avsikten är också att hitta tillämpningar och produkter som Emballator kan bygga sina framtida erbjudanden kring.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!