Emballator Växjöplast kommer att använda självkörande truckar (AGV) från Max AGV i sin automatiserade anläggning. Här exempel på en sådan självkörande truck från Max AGV. (Bild Max AGV)

Emballator Växjöplast satsar på automation och AGV-truckar

8 maj, 2019

För att kunna göra produktionen så effektiv som möjligt har Emballator Växjöplast valt att satsa 30 miljoner kronor på ombyggnation och automatisering av nuvarande produktionsanläggning i Växjö. All interntransport, emballering och pallettering av produkter kommer att ske med hjälp av självkörande truckar (AGV) samt ett automatiserat packsystem.

”Vi sitter idag i centralt belägna lokaler i Växjö, där vi har funnits sedan 1980. Nu är dock anläggningen fullbelagd och vi får helt enkelt inte plats med fler maskiner med nuvarande metod att hantera produktionsflödet. Genom att automatisera fullt ut och därmed få bort manuell hantering och den kringutrustning det innebär, kan vi förtäta maskinparken. Med det ökar vi vår möjlighet att växa vilket är det primära syftet med investeringen”, förklarar Emballator Växjöplasts VD Adam Airosto.

Incitamentet för satsningen kommer alltså från att verksamheten i Växjö idag finns i lokaler, som inte ger möjlighet till expandering. Tanken är därför att utnyttja befintlig yta ännu mer effektivt. Genom automatiseringen skapas ett antal nya maskinplatser, vilket ökar både produktionskapaciteten, men också produktiviteten och därmed lönsamheten. Samtidigt stärks ytterligare såväl livsmedelssäkerheten som kvaliteten.

”Ett fullt ut automatiserat flöde är ett sätt för oss att göra saker annorlunda mot hur vi jobbat de senaste decennierna och det ligger helt i linje med vår leanfilosofi. Genom det här blir vi mer produktiva, mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma. Vi blir med denna investering en av de absolut modernaste produktionsanläggningarna i vår bransch”, säger Adam Airosto.

Investeringen innebär att Emballator Växjöplast kommer att köpa in ett gemensamt utvecklat system från företaget Front Automation i Jönköping. De AGV-truckar, som ska användas, kommer från Max AGV. Automationsprojektet har påbörjats nu under våren 2019 och målet är att ha systemet i drift under första kvartalet 2020. Arbetet innefattar också omfattande interna ombyggnationer av befintliga lokaler för att ge plats åt den nya packcentralen, där all emballering av produkterna kommer att ske.

Emballator Växjöplast utvecklar och tillverkar kapsyler till nordiska och internationellt ledande varumärken. Utveckling, design och produktion sker i Växjö, i produktionslokaler klassade både för livsmedel och läkemedel. Företaget har cirka 60 anställda och produktionen är igång dygnet runt, alla veckans dagar.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar