Finska Neste med partners skapar en gemensam leveranskedja för förnybar plast. (Bild Neste & PxHere. Bilden är ett montage)

En leveranskedja för förnybar plast skapas av finska Neste

3 oktober, 2022ANNONS

Finska halvstatliga petroleumbolaget Neste och polymer- och kemiföretagen Chimei Corporation, Taiwan, och Idemitsu Kosan, Japan, samt japanska multikoncernen Mitsubishi Corporation gör gemensam sak och skapar en leveranskedja för förnybar plast.

Leveranskedjan kommer använda Nestes biobaserade kolväten Neste RE™ för att framställa styrenmonomer (bio-SM) på förnybara plastderivat som är massbalanserade, bland annat biobaserad ABS-plast
Bio-SM-produktionen i Japan och produktion av förnybar plast i Taiwan kommer båda att vara den första produktionen av sitt slag i respektive land. Arbetet planeras starta under första halvåret 2023.

De deltagande företagen i leveranskedjan för förnybar plast. (Bild Neste)

Leveranskedjan är uppbyggd så, att Neste, global ledare inom produktion av förnybara och cirkulära råvaror för polymer- och kemiindustrin, kommer att leverera Neste RE till Idemitsu Kosan, som är den största styrenmonomertillverkaren i Japan. Idemitsu Kosan producerar sedan bio-SM baserat på massbalansmetoden och levererar den för produktion av förnybar plast hos taiwanesiska Chimei Corporation, som är världens största ABS-tillverkare.  Japanska Mitsubishi Corporation kommer att koordinera samverkan mellan de olika parterna, som ingår i värdekedjan, samt arbeta med att utveckla marknaden för förnybara produkter.

Neste uppger att till detta projekt kommer det att produceras biobaserade kolväten under varumärket Neste RE från 100 procent biobaserade råvaror som avfall och restprodukter, vilket kan ge en betydande minskning av växthusgasutsläppen jämfört med om man använt konventionella fossila råvaror.

I sitt pressmeddelande skriver Neste: ”Genom att utveckla ett ännu starkare partnerskap och tätare samarbete än vad som är vanligt i värdekedjan för plast, bidrar de företag, som deltar i detta projekt, med nya förnybara resurser till värdekedjan. Det kommer i sin tur att möjliggöra en produktion av produkter i plast där fossila råvaror ersätts av förnybara. På så sätt medverkar deltagarna till att uppnå plastindustrins mål för minskade växthusgasutsläpp och till omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan.”

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!