Philip Ehrhorn, en av grundarna av start-up-företaget Great Bubble Barrier, förklarar principen för bubbelbarriären, som syns på vattenytan i bakgrunden. (Bild Great Bubble Barrier)

En ridå av bubblor samlar in plastskräp i holländsk kanal!

19 november, 2019

Det holländska start-up-företaget Great Bubble Barrier har i en av Amsterdams kanaler inlett ett annorlunda och unikt projekt för insamling av plastförpackningar och annat plastavfall i vattnet.
Platsen för projektet är Westerdok, som utgör slutdelen på Amsterdams bälte av kanaler och som mynnar i floden IJ, vilken i sin tur mynnar i Nordsjön.

Great Bubble Barriers koncept innebär att man genom att blåsa luft genom ett perforerat rör på botten av en flod eller kanal skapar en ridå av luftbubblor, som ”fångar in” kringflytande plastavfall i vattnet, varvid skräpet följer med bubblorna, när dessa stiger mot ytan. Genom att röret är placerat diagonalt på bottnen kan plastavfallet sedan med hjälp vattnets naturliga ström styras in mot speciella insamlingsanordningar vid stranden, där det tas omhand och sorteras, etc.

Ridån av stigande luftbubblor utgör inget hinder varken för båtar eller för fiskar och andra vattenlevande djur.

Tekniken att använda ”gardiner” av luftbubblor i vatten för olika ändamål är inte ny i sig. Den används exempelvis för att hindra olja från oljeutsläpp att sprida sig eller för att minska undervattensbrusnivåer runt byggarbetsplatser på havsbotten. Men det här är första gången tekniken används för att samla in kringflytande plastavfall i vattendrag!

Great Bubble Barrier testade först sitt unika insamlingskoncept i egenbyggda prototyper och har även gjort storskaliga tester i floden IJssel i Nederländerna. Försöken visade att ”bubbelbarriären” i genomsnitt fångar och samlar in 86 procent av det avfall – främst plastskräp från förpackningar, etc. – som kommer flytande i vattnet. Bubbelridån samlar in såväl skräp vid ytan som skräp i underliggande vattenlager, ända ner till botten.

Nu har alltså det unga och växande företaget Great Bubble Barrier i samarbete med staden Amsterdam och den regionala vattenmyndigheten inlett ett fullskaligt pilotprojekt, som ska pågå i tre år. Placeringen av ”Bubbles Barrier” i Westerdok är strategiskt utvald för att kunna stoppa så mycket som möjligt av plastavfall från Amsterdams centrum, innan det når Nordsjön. Bubble Barrier är verksamt dygnet runt, alla dagar i veckan.

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!