Snabbmatsförpackningar av s.k. musselskalstyp

EPS-förpackningar är åter tillåtna i New York

23 september, 2015ANNONS

I januari i år beslöt staden New Yorks borgmästare Bill de Blasio att förbjuda förpackningar och engångsprodukter tillverkade i expanderad polystyren ( även känt som EPS eller cellplast).
Det kontroversiella beslutet, som skulle trätt i kraft den 1 juli i år, överklagades dock och nu har förbudet hävts av domaren Margaret Chan vid Manhattan Supreme Court.

EPS-förbudet, som bland annat skulle omfatta drickmuggar, snabbmatsförpackningar av s.k. musselskalstyp, isoleringsprodukter och cellplastchips, väckte både kritik och undran, inte minst från den ledande amerikanska EPS-tillverkaren Dart Container Corp., som samarbetat med New York City för att skapa ett effektivt insamlings- och återvinningsprogram för EPS.

”Vi är totalt förbryllade över beslutet”, sade Michael Westerfield, ansvarig för Darts återvinningsprogram, när borgmästare Bill de Blasio offentliggjorde beslutet.

Tillsammans med andra EPS-företag beslöt Dart Container i april att överklaga beslutet och den 22 september meddelade domare Margaret Chan vid stadens högsta domstol att EPS-förbudet skulle hävas.

I sitt domslut kallar domare Chan förbudet för ”godtyckligt och nyckfullt” och påpekar att EPS, tvärtemot vad New Yorks renhållningskommissionär Kathryn Garcia hävdar, faktiskt är återvinningsbart.
”Det obestridda korta svaret på frågan om EPS är återvinningsbart är: Ja, EPS är återvinningsbart!”, skriver domare Chan i sitt domslut.

Men New York-domstolens beslut till trots, så är troligen inte sista ordet sagt i det här ärendet. Manhattan Supreme Courts beslut kan överklagas till New York Court of Appeals, som är staten New Yorks högsta juridiska instans och borgmästaren Bill de Blasio är förstås inte nöjd med att hans EPS-förbud hävts. Enligt ett pressmeddelande från hans kontor håller man just nu på att se över vilka alternativ man har för att ändå kunna genomföra EPS-förbudet.
”Vi håller inte med domstolsutslaget. Dessa produkter orsakar verkliga miljöskador och vi måste förhindra att nästan 30.000 ton av EPS-avfall förorenar våra gator, vattendrag och deponier”, säger borgmästarens taleskvinna Ishanee Parikh i ett uttalande.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!