”Vi är mycket nöjda med årets resultat. Idag sorterar vi alla insamlade förpackningar från svenska hushåll”, säger Mattias Philipsson. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Ett starkt första verksamhetsår för Svensk Plaståtervinning

31 januari, 2020ANNONS

Svensk Plaståtervinning i Motala, som driver Europas största och effektivaste sorteringsanläggning för plastförpackningar, har under sitt första verksamhetsår sorterat och skickat cirka en miljard plastförpackningar från svenska hushåll till återvinning.

Sorteringsanläggningen har varit i full drift sedan invigningen i maj 2019, men började sortera de första plastförpackningarna redan i januari 2019. Den nya anläggningen betecknas som den effektivaste i hela Europa, vilket betyder att den sorterar ut dubbelt så mycket återvinningsbar plast för varje ton insamlade plastförpackningar jämfört med andra sorteringsanläggningar

”Vi är mycket nöjda med årets resultat. Idag sorterar vi alla insamlade förpackningar från svenska hushåll”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Kronprinsessan Victoria är en av de cirka 1.100 personer, som under året besökt Svensk Plaståtervinning i Motala. (Bild Peter Holgersson)

Under premiäråret 2019 har nästan en miljard plastförpackningar skickats vidare från anläggningen i Motala till tvätt- och granuleringsanläggningar, som är nästa steg i återvinningskedjan. Därefter säljs den återvunna plasten vidare för att bli nya plastprodukter. De förpackningar, som av olika anledningar inte kan sorteras, skickas istället till energiutvinning inom Sverige.

Intresset för den nya sorteringsanläggningen har också varit stort, enligt ett pressmeddelande från Svensk Plaståtervinning. Sammanlagt har man tagit emot omkring 1.100 besökare, alltifrån producenter, kommunrepresentanter och aktörer inom branschen till representanter för media och allmänheten.

”Återvinning av plast är en viktig och aktuell samhällsfråga, som berör oss alla och jag är tacksam över att engagemanget är så stort och att fler vill lära sig mer om processen”, säger Mattias Philipsson.

Den stora satsningen på plaståtervinning har också bidragit till ett stort rekryteringsbehov och företaget har under 2019 gått från fyra till 50 anställda. Under kommande månader behöver ännu fler anställas, bland annat en utvecklingsingenjör och en säljare.

”Plasten har en viktig roll att fylla i samhället, men för att plast ska kunna användas på ett hållbart sätt är det viktigt att den också återvinns. Här måste producenterna bli bättre på att designa sina plastförpackningar, så att de lättare kan återvinnas och hushållen bli bättre på att källsortera”, säger Mattias Philipsson.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!