Engångsprodukter i plast som serviser, bestick, bägar,. sugrör, m fl kommer att förbjudas enligt EU-direktivet SUP (Single Use Plastic), som nu godkänts av EU-parlamentet. (Bild Dreamstime/ Rui Dias Aidos)

EU-parlamentet godkände direktivet om plastförbud

1 april, 2019

Vid en omröstning den 27 mars godkände Europaparlamentet det direktiv om förbud mot vissa typer av plastprodukter, som utarbetats av EU-kommissionen och medlemsländerna.
Texten i det så kallade SUP-direktivet (Single Use Plastic) godkändes utan ändringar och med en stor majoritet – 560 parlamentsledamöter röstade för förslaget, 35 var emot och 28 ledamöter lade ner sina röster.

Efter Europaparlamentets godkännandet SUP-direktivet kommer Europarådet nu att anta texten i direktivet utan diskussion vid ett kommande möte och som planerat och rekommenderat av EU-kommissionen, kommer direktivtexten sedan att publiceras i EU:s officiella tidning i april / maj 2019, precis i tid före valet till Europaparlamentet.

Direktivet innebär att vissa plastprodukter – främst engångsartiklar – kommer att förbjudas inom EU från år 2021. Exempel på sådana plastprodukter är engångsserviser och engångsbestick, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar, men även produkter inom snabbmatsförpackningar och cellplast.

Före omröstningen i parlamentet genomfördes en diskussion, där ledamöterna framförde sina synpunkter och positioner. Majoriteten lovordade kommissionens initiativ som syftar till att minska miljöpåverkan från såväl mikro- och nanoplastpartiklar som hormonstörande additiv i plastförpackningar, etc.

Vissa parlamentsledamöter framförde kritik mot att lagstiftningsprocessen går för fort, att förbud mot vissa plastprodukter kommer att orsaka förslust av arbetstillfällen och att man inte tar hänsyn till vilken miljöpåverkan som kan uppstå når utvalda plastprodukter ska ersättas med produkter tillverkade i alternativa material.

Kraftigast var protesterna från organisationen EuPC (European Plastics Converters) som, samtidigt som man erkänner behovet av en ren miljö och rena hav, anser att lagstiftningsprocessen gått för fort och att utformningen av direktivet är bristfällig.

”Vi beklagar att man antar en sådan här lagstiftningsakt och diskriminerar ett material, som spelar en avgörande roll för att lösa globala utmaningar under de kommande årtiondena. Denna omröstning kommer att få en direkt negativ miljöpåverkan och orsaka tusentals arbetsförluster över hela Europa. Det dikterar också hur länder och människor ska leva och ändra sina konsumtionsvanor utan att fokusera på det som är viktigt i sammanhanget, nämligen utbildning och förändrade vanor kring avfall och återvinning. Nedskräpningen av miljön kommer att fortsätta – bara med andra produkter och material! Tyvärr har inga riktiga konsekvens- eller livscykelanalyser hunnit göras inom den extremt korta tidsram, som EU-politikerna satt upp i sin strid för en så kallat ´god sak´”, sade EuPC:s VD Alexandre Dangis i ett skarpt uttalande.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar