Dryckesbägare i plast är tillsammans med tops, bestick, sugrör och servisartiklar några exempel på produkter av engångsplast, som förbjuds i EU:s SUP-direktiv. (Bild JP Press)

EuPC vill att EU skjuter upp direktivet mot engångsplast

14 april, 2020ANNONS

Organisationen EuPC, som samlar Europas plastkonverterare, skriver till EU-kommissionen att man mot bakgrund av den pågående Covid-19-pandemin vill att EU skjuter upp genomförandet av SUP-direktivet (Single-Use Plastics), som förbjuder eller begränsar plastprodukter och -förpackningar avsedda för engångsbruk.

Organisationen EuPC samlar Europas plastkonverterare. (Bild EuPC)

I sin skrivelse påpekar EuPC att det inte är lätt att ersätta engångsartiklar i plast med andra material och att plast erbjuder unika fördelar, när det gäller hygien och säkerhet och inte minst när det gäller att skydda människor från kontaminering och smitta.

”När den ´politiska´” lagstiftningen mot engångsplastprodukter under extremt kort tid pressades fram, togs ingen hänsyn till de hygieniska konsekvenserna av att förbjuda eller minska plastanvändningen för engångsbruk. Man tittade endast på avfallsproblematiken”, skriver EuPC till EU-kommissionen.

EuPC påpekar också att Covid-19-pandemin har visat att det ur hygien- och patientsäkerhetssynpunkt är svårt är att ersätta engångsplastartiklar med produkter av andra material. Oberoende studier har gång på gång visat att plast är det bästa materialet, när det gäller hygien, säkerhet och smittskydd.

EuPC menar också att plastens dåliga rykte håller på att omvärderas och att begreppet ”engångsplast” är fel och omotiverat. För att minska avfallet krävs i stället antiskräp- och återvinningsdirektiv som kan förmå såväl konsumenter som industrin till ett cirkulärt tänkande.

”Ett omedelbart uppskjutande av genomförandet av SUP-direktivet skulle ge EU: s medlemsstater tid att fokusera på mer brådskande åtgärder i kampen mot Covid-19 genom att man kan fortsätta att distribuera artiklar i engångsplast i den uppkomna nödsituationen. Plastindustrin får då möjlighet att fortsätta att producera alla de viktiga plastprodukter, som behövs idag och som kommer att behövas i framtiden”, framhåller EuPC avslutningsvis i sin skrivelse till EU-kommissionen.

Läs EuPC:s hela skrivelse till EU-kommissionen HÄR (PDF på engelska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!