Nya alliansen EPPA ska promota användandet av pappers- och fiberbaserade förpackningar inom livsmedel och foodservice. På bilden en sådan förpackning tillverkad i Stora Ensos nya kartongmaterial CKB Nude (Bild Stora Enso)

Europeiska aktörer inom papper bildar ny förpackningsallians

28 februari, 2020ANNONS

European Paper Packaging Alliance (EPPA) är namnet på en nybildad allians, där stora europeiska pappersaktörer ska verka för ökat användande av pappers- och fiberbaserade förpackningar till livsmedel och foodserviceprodukter.

Alliansen EPPA bildades nyligen vid ett möte i München på initiativ av finska Huhtamäki Oyj och italienska Seda International.

I ett pressmeddelande skriver EPPA att alliansen syftar till att hitta konkreta lösningar för att öka återvinningen av och minska koldioxidutsläppen från livsmedel och livsmedelsförpackningar utan att äventyra livsmedelssäkerheten och människors hälsa. EPPA ska också att samarbeta med europeiska beslutsfattare för att stödja gemensamma prioriteringar.

EPPA har från början samlat ett stora antal stora och betydande europeiska aktörer inom pappers- och fiberbaserade förpackningar och bland de grundande medlemmarna märks Seda International, Huhtamäki Oyj, AR Packaging, Stora Enso, Metsä Board, Mayr-Melnhof Karton, WestRock, Iggesund/Holmen, m fl.

”Europa och resten av världen står inför många utmaningar från klimatförändring och resursbrist. Hållbart framställda och tillverkade pappers- och fiberbaserade livsmedelsförpackningar kan leverera lösningar som skyddar konsumenternas hälsa och säkerhet, ger oss en livskraftig miljö och möjligheten till en cirkulär ekonomi”, säger EPPA:s första ordförande, Antonio D’Amato, styrelseordförande i Seda International Packaging

I sin programförklaring listar EPPA en rad punkter, som man säger talar till pappers- och fiberförpackningarnas fördel:

• Papper är ett naturligt och förnybart material och härrör från hållbart hanterat skogar som spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna genom att ta upp kol från atmosfären vid nyplantering
• Pappers- och fiberbaserade livsmedelsförpackningar är återvinningsbara och EPPA kommer att främja återvinningsmetoder för att öka återvinningsgraden ytterligare.
• Pappersbaserade förpackningar bidrar till att minska matavfallet, garantera livsmedelssäkerhet och skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.

”EPPA representerar både leverantörer av förnybara och hållbart producerade råvaror och tillverkare av förpackningar inom livsmedel och foodservice. Vårt mål är att bygga partnerskap med organisationer som delar vårt fokus på att utveckla och leverera praktiska lösningar”, säger EPPA:s vide ordförande Eric Le Lay, som till vardags är chef för Huhtamaki Foodservice Europa-Asien-Oceanien.

EPPA har sitt säte i Haag, Nederländerna och alliansens VD är Hans van Schaik.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!