Enligt Flint Group kan den dödliga explosionen i en kinesisk fabrik, som tillverkar tryckfärgspigment, påverka den globala tillgången på råvaror för tryckfärger, speciellt för UV-tryck.

Explosion i Kina påverkar den globala tillgången på tryckfärg

8 april, 2019

Den 21 mars inträffade en förödande explosion med många dödsoffer i en kemisk fabrik i östra Kina. Explosionen skedde hos företaget Jiangsu Tianjiayi Chemical, som tillverkar färgpigment till olika typer av tryckfärger. Nu skriver Flint Group att en av många följdverkningar av katastrofen kan bli en global brist på vissa tryckfärger, bland annat färger till UV-tryck.

Flint Group skriver att den katastrofala explosionen och stängningarna av fabriker i Kina nu har börjat orsaka leveransproblem för företag som levererar tryckfärgsmaterial, bland annat röda och gula pigment. Flint menar dock att deras kunder inte kommer att drabbas, eftersom man tillsammans med sina leverantörer har byggt upp ett system som ska minimera försörjningsproblem vid oförutsedda krissituationer.

”Vi kommer att kunna förse våra kunder med tryckfärger, men råvarorna kommer att stiga i pris på grund av den obalans i tillgången som denna händelse orsakat”, säger Flint Groups upphandlingschef Michael Podd.

Explosionen i fabriken var våldsam och antalet dödsoffer uppskattades till nästan 80. Hundratals skadades och tusentals arbetare och tjänstemän fick evakueras från den industripark, där fabriken låg. De kinesiska myndigheterna har tvingat alla fabriker i industriparken att stänga ner och även närliggande industriparker har stängt i väntan på polisens och myndigheterna utredningar och säkerhetsinspektioner.

Enligt Flint Group Packagings inköpschef Arno de Groot rör det sig om tusentals fabriker och tillverkningsenheter, som nu tvingats stoppa sin verksamhet.

”Regeringsledda utredningar och säkerhetsinspektioner kommer att påverka den totala kemiska industrin i Kina och kommer inte att vara begränsade till den provins, där den katastrofala olyckan hände”, säger Arno de Groot i ett pressmeddelande.

När verksamheten vid fabrikerna i de stängda industriparkerna kan återupptas är inte känt. Det är inte heller klarlagt vad som orsakade den våldsamma explosionen i Jiangsu Tianjiayi Chemical-fabriken, men pressuppgifter gör gällande att säkerheten vid fabriken varit bristfällig och att fabriken tidigare varit föremål för utredningar på grund av bristande säkerhet.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar