45.000 besökare väntas till höstens Fachpack som till stor del kommer att handla om cirkulär förpackningsindustri. (Bild NürnbergMesse)

FachPack 2019 visar vägen till cirkulär förpackningsindustri

14 juni, 2019ANNONS

Nya material, stort fokus på matsvinn och plast i haven, nya modeller för förpackningslogistik, digitalisering och automation är några av förpackningsbranschens utmaningar. FachPack 2019 i Nürnberg den 24–26 september tar pulsen på en framtidsindustri som springer fort.

I år är det fyrtioårsjubileum för mässan FachPack, som firar med 1.600 utställare och beräknat 45.000 besökare.

Inför evenemanget anordnades nyligen en presskonferens, där bland annat Kim Cheng från tyska förpackningsinstitutet presenterade de senaste trenderna inom olika förpackningsområden och speglade även Tysklands strategier för ökad förpackningsåtervinning.

Ett tydligt fokus ligger på att snabbt öka återvinningen av flermaterialsprodukter, att finna effektiva alternativ till konventionella återvinningstekniker och att kvalitetssäkra returmaterialen.

Andra viktiga trender är förpackningsdesign, som minskar materialnyttjandet och därmed produktvikten, förpackningsmaterial tillverkade helt av jordbruksavfall och ökad användning av livsmedelsgodkänd återvunnen PET. Likaså handlar det om nya förpackningstekniker med effektiva produktflöden och smarta förpackningar med intelligenta etiketter.

Alla dessa trender speglas under mässdagarna i höst i så kallade PackBox-presentationer, berättade Michael Nieuwesteeg från EPIC (European Packaging Institutes Consortium).

Ett uttalat tema under mässdagarna blir det cirkulära samhället och hur förpackningsindustrin och dess kunder ska förhålla sig ur ett långsiktigt perspektiv.

Uwe Kleinert, hållbarhetschef för Coca-Cola i Tyskland, berättade om företagets hållbarhetsstrategi, som bland annat innebär att man år 2030 bidrar till insamling och återvinning av en flaska/burk för varje enhet som företaget säljer.

”Som global varumärkesägare måste vi bidra till ett cirkulärt helhetsgrepp. Målmedvetet satsar vi därför på nya landvinningar inom såväl materialsidan som återvinningsområdet”, konstaterar Uwe Kleinert.

Förutom att noga följa utvecklingen av PEF som alternativ till PET, satsar Coca-Cola stort på att senast år 2025 öka andelen högkvalitativ återvunnen PET i sina envägsflaskor, från dagens drygt 30 procent till 50 procent. Det stora hindret för en snabbare utveckling är att det ännu inte finns tillräckligt med kvalitetssäkrad rPET, som möter livsmedelsindustrin höga krav.

Därför investerar Coca-Cola i utvecklingen av nya effektiva återvinningstekniker, som ger högvärdig materialkvalitet. Ett exempel är samarbetet med nederländska Ioniqa Technologies, som utvecklat en teknologi för att ta hand om alla typer av PET-produkter och konvertera dessa till livsmedelsgodkända rPET-kvaliteter i klass med nyvara. Det spelar ingen roll om insatsmaterialet är färgade flaskor, kemikaliebehållare, textilfibrer eller marint avfall – bara det är PET.

Coca-Cola var tidigt ute med sin delvis växtbaserade PlantBottle och för fyra år sedan presenterades en helt biobaserad lösning. Planen idag är att senast nästa år ska alla nya PET-flaskor ska vara PlantBottle-flaskor med minst 30 procent förnybart innehåll.

Förutom Coca-Cola möter mässbesökarna på höstens Fachpack allt från andra globala varumärken till små startup-företag, som visar alla aspekter inom framtidens förpackningsområde, både mjuka och hårda värden. En rad seminarier och event kommer att spegla det genomgående temat om en bättre värld genom kloka miljöstrategier.

Text: Katarina Elner-Haglund

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!