Tyska 1Less har utvecklat ett koncept med RFID-försedda to-go-produkter och insamlingsbehållare som kan eliminera engångsprodukter av plast vid event som konserter, festivaler, konferenser, sportevenemang etc. (Bild 1Less. Bilden är ett montage)

Färre engångsförpackningar med to-go-lösning med RFID

31 augusti, 2022ANNONS

Det Berlin-baserade tyska start-up-företaget 1Less har utvecklat ett innovativt förpackningssystem, som med hjälp av trådlös RFID-teknik ska minska mängden engångsprodukter vid konferenser, konserter, sportevenemang, festivaler, etc.

Företaget uppger att med deras kompletta system av förpackningar och insamlingsbehållare kan högarna av engångsprodukter som tallrikar, bestick, bägare, etc., som uppstår vid olika publikdragande event, snart vara ett minne blott.

RFID-försedd insamlingsbehållare. (Bild 1Less)

1Less har utvecklat to-go-lösningar för mat och dryck i form av skålar, dryckesbägare och bestick, där varje produkt är försedd med en robust och långlivad RFID-tagg, som kan kommunicera med en digital IoT-plattform (Internet of Things). I konceptet ingår även speciella RFID-försedda insamlingsbehållare, där de använda to-go-produkterna ska slängas efter användandet.

Alla to-go-produkterna i konceptet kan efter insamling rengöras och återanvändas ända upp till 800 – 1.000 gånger (!) – och när de är utslitna kan RFID-taggen avlägsnas och produkterna materialåtervinnas.

RFID-funktionen innebär att varje to-go-enhet får sitt eget unika ID och kan spåras genom hela insamlings-, rengörings- och återanvändningsprocessen.. Enligt 1Less blir också varje objekt i systemet en databärare och sändare, som kan kommunicera värdefulla miljö-, social- och styrningsdata till intressenter och medaktörer.

De smarta insamlingsbehållarna kan placeras runt om på strategiska plaster vid varje event och kan användas till såväl de RFID-försedda produkterna som till vilket annat avfall som helst. Konsumenterna behöver inte göra några speciella sorteringsbeslut vid insamlingsbehållarna, utan kärlets RFID-sensor identifierar to-go-produkterna och en inbyggd sorteringsmekanism separerar dem från övrigt avfall. RFID-tekniken interagerar också med en speciell 1Less-app, som städpersonal kan använda, och som talar om när en insamlingsbehållare är full och måste tömmas.

Gerald Lamusse är en av medgrundarna till 1Less. (Bild 1Less)

”Vårt system är det enda globalt tillgängliga smarta IoT-baserade återanvändningssystemet med återanvändbara to-go-produkter och intelligenta insamlings- och sorteringskärl”, säger Gerald Lamusse, som är en av 1Less medgrundare.

Företaget uppger att vid användande av 1Less-systemet är besparingen av to-go-produkter av engångsplast hela 25 kilo plast för varje kilo 1Less-produkter, vilket i sin tur beräknas innebär nästan 50 gånger mindre koldioxidutsläpp.

”Eftersom inget depositions- eller pantsystem behövs blir det också mycket enklare och mer användarvänligt för konsumenterna”, säger Gerald Lamusse.

När IoT-plattformen, som utvecklats av 1Less, är aktiverad för sammanställning, analys och rapportering, utgör dess samlade mängd data en grund för nya affärs- och intäktsmodeller, vilket gör hela konceptet attraktivt för leverantörer och andra aktörer, som kan licensiera eller köpa hårdvaran.

1Less letar för närvarande efter investerare, som gör det möjligt att skala upp utvecklingen av konceptet med RFID-taggade to-go-förpackningar. Företaget, som sedan tidigare fått finansiellt stöd av EU:s EIC Accelerator Fund, bedömer att marknadspotentialen för de kommande fem åren enbart inom EU uppgår till 275 miljoner euro (ca tre miljarder kronor).

1Less-systemet kan användas varhelst folk och publik samlas och minskar behovet av engångsförpackningar. (Bild 1Less)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!