De fem ”Carton Campaigners” ska hjälpa konsumenter och förpackningsanvändare att minska mängden förpackningar som idag går till deponier istället för att gå till återvinning. (Bild Pro Carton)

Fem tecknade karaktärer ska få konsumenterna att agera rätt

21 november, 2019

Pro Carton, den europeiska kartongorganisationen, har lanserat ”Carton Campaigners” – fem tecknade figurer som ska hjälpa konsumenter och förpackningsaktörer att agera rätt vad gäller förpackningsanvändning, återvinning, förnyelse, etc.

De fem karaktärerna är skapade utifrån de fem ledorden ”Reduce”, ”Reuse”, ”Recycle”, ”Renew” och ”Replace” och varje ”maskot” ska hjälpa Pro Carton i uppdraget att sprida kunskap och ökad medvetenhet om avfallsminskning, återanvändning av produkter och materialåtervinning, mm. Tillsammans representerar de fem karaktärerna en tydlig uppsättning riktlinjer för såväl varumärkesägare som konsumenter att ta ansvar för sina konsumtionsvanor och minska mängden förpackningar som går till deponier istället för återvinning.

De humoristiska karaktärerna kommer att integreras i fler av Pro Cartons olika initiativ och aktiviteter, bland annat TICCIT-programmet (”Trees in Cartons, Cartons into Trees”) som syftar till att lära barn i grundskolan om cirkulär ekonomi.

”Vi är verkligen glada över att lansera våra fem R-karaktärer, som var och en illustrerar de budskap vi försöker förmedla. Jag tror att vi tillsammans kan hantera konsumtionen av förpackningsmaterial så att det finns hopp om en ljusare framtid för vår miljö”, säger Tony Hitchin, chef för Pro Carton.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!