Fredman Group on yksi sitoumuksen tehneistä yrityksistä. Kuva: Fredman.

Elintarvikeala torjuu hävikkiä materiaalitehokkuudella

9 syyskuu, 2019

Elintarviketeollisuus, pakkaus- ja kaupan ala ovat tehneet materiaalitehokkuuden sitoumuksen, jolla vähennetään ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä ja lisätään materiaalien kierrätystä. Sitoumukseen on liittynyt nyt 12 yritystä ja myynnin volyymillä mitaten se kattaa jo 90 % päivittäistavarakaupan toimijoista.

Päivittäistavarakauppa on sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoteen 2021 mennessä. Elintarviketeollisuus asettaa oman tavoitteensa vuoden 2019 loppuun mennessä.
Materiaalitehokkuuden sitoumus asettaa raamit elintarvikealan yhteisille tavoitteille, mutta käytännössä kukin sitoumuksen allekirjoittanut yritys valitsee keinot tavoitteisiin pääsemiseksi itse.

”Tämä on sitovaa lainsäädäntöä toimivampi keino vähentää hävikkiä. Yrityksillä on koko kirjo erilaisia keinoja käytössään oman toimintansa kehittämiseksi. Sitoumus kannustaa myös innovatiiviseen yhteistyöhön elintarvikealan yritysten välillä. Päivittäistavarakaupassa hävikki on suuri kustannuskysymys, joten meillä on myös taloudellinen kannuste tehdä parhaamme hävikin vähentämiseksi”, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä sanoo.

Pakkauksilla on keskeinen rooli ruokahävikin ehkäisyssä koko elintarvikeketjussa, myös kotitalouksissa. Yhden ja kahden hengen talouksien koko kasvaa Suomessa jatkuvasti. Hävikkiä syntyy helposti, jos pakkauskoot ovat niille liian suuria. Moni elintarvikealan yritys onkin vastannut tarpeeseen tarjoamalla tuotteitaan useassa pakkauskoossa. Sen lisäksi että pakkausten materiaaliratkaisuilla voidaan parantaa tuotteiden säilyvyyttä, niillä voidaan helpottaa myös pakkausten kierrätystä ja vähentää logistiikkakustannuksia.

”Oikeanlainen pakkaus suojaa tuotetta ja ehkäisee hävikkiä. Näin pystytään vähentämään elintarvikkeista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kuluttajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa ruokapakkausten ympäristövaikutuksiin huolehtimalla niiden asianmukaisesta kierrätyksestä”, toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta muistuttaa.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus allekirjoitettiin valtionhallinnon kanssa alkuvuodesta ja tuloksia raportoidaan ensi kertaa vuoden 2020 keväällä. Motiva koordinoi sitoumustoimintaa ja koostaa yritysten raportointitiedot.

Reino Lantto
About the author

EDITOR
reino@packnews.com

Aiheeseen liittyvät artikkelit