750 miljoner kronor kostade fryslagret i Bjuv

Findus lägger ner i Bjuv! 450 medarbetare berörs

1 april, 2016

Överkapacitet i produktionen av djupfrysta livsmedel gör att Findus planerar att lägga ned produktionen av djupfrysta färdigrätter och grönsaker i Bjuv. Beskedet innebär att 450 medarbetare varslas om uppsägning.
Varslet och planerna på att flytta produktionen presenterades för medarbetarna på ett möte i går, den 31 mars. Beslutet kom som en chock för både anställda och Bjuvs kommun. Det är mindre än ett år sedan Findus invigde sitt rekordstora 750-miljoners fryslager i Bjuv och då talades det enbart om vilka ljusa tider Findus i Bjuv skulle gå till mötes…

I ett pressmeddelande skriver Findus ledning att bakgrunden till varslet är den överkapacitet, som finns i livsmedelsindustrin och som leder till lönsamhetsproblem. Brittiska Nomad Foods, som Findus är en del av sedan 2015, har elva produktionsanläggningar i Europa, vilket innebär överkapacitet och att samma produktionsresurser finns på flera håll.

”Låt mig först säga att det naturligtvis är en dyster nyhet för medarbetarna. Men ett viktigt skäl för varslet är vårt geografiska läge. Även om Sverige och Norden är viktiga marknader innebär placeringen i Bjuv längre transportvägar och därmed högre kostnader till andra stora marknader som Syd- och Västeuropa vilket i sin tur gör det svårare för oss att stå oss i konkurrensen”, säger Henrik Hjalmarsson, VD för Findus Sverige AB.

Findus verksamhet i Loftahammar påverkas inte av varslet och bolaget kommer efter de föreslagna förändringarna att ha cirka 175 anställda i Sverige. Inte heller innebär beskedet att Findus kommer att sluta köpa produkter eller råvaror från Sverige.

Företagsledningen för Findus kallade på torsdagen även de fackliga organisationerna till förhandlingar med anledning av varslet.

”Jag vill inte spekulera i hur snabbt vi kan slutföra förhandlingarna eller när varslet kan vara genomfört. Men mitt fokus under den närmaste tiden ligger självklart på mina medarbetare och på att hitta samarbetsformer med kommunen och andra berörda organisationer för att lindra effekterna av dagens besked”, säger Henrik Hjalmarsson.

Enligt uppgift ska den verksamhet som i dag bedrivs vid Findus i Bjuv flyttas till en anläggning i Reken i Tyskland. Bolagets förhoppning är att nedläggningen av verksamheten i Bjuv ska vara genomförd innan utgången av år 2016.

Parallellt med varslet föreslår företagsledningen också att anställda inom försäljnings-, marknadsförings- och supportfunktioner i bolaget under 2016-2017 flyttas till Malmö. 

”Den svenska marknaden förblir viktig för Nomad Foods och om Bjuv skulle läggas ned, är det av fortsatt vikt för oss att behålla en kommersiell organisation i Sverige, som tillhandahåller produkter av hög kvalitet till våra konsumenter. Om fabriken läggs ned övervägs en ny marknads- och försäljningsorganisation att skapas med stöd från HR, ekonomi och logistik samt ett mindre team från R&D, IT och Kvalitet, vilka samtliga övervägs baseras i Malmö”, skriver ägarbolaget Nomad Foods VD Stéfan Descheemaeker i ett meddelande till de anställda. Stéfan Descheemaeker var också personligen närvarande, när informationen om den planerade nedläggningen gavs till de anställda.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är alltså att det är mindre än ett år sedan, som Findus i Bjuv invigde ett stort fryslager och en fabrik för blandning och packning av grönsaker och färdigrätter. Lagret, som kostat 750 miljoner kronor att bygga, är norra Europas största och rymmer ca 440.000 kubikmeter. (Läs mer HÄR).

Vid invigningen, som förrättades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talades det mycket om de goda framtidsutsikterna för Findus och bolagets vision ”Food Valley of Bjuv”.

”Anläggningen kommer att vara den plattform, som driver vår vision att utveckla svensk livsmedelsindustri. Findus får möjlighet att ytterligare stärka sin konkurrenskraft gentemot de stora europeiska livsmedelsbolagen, som successivt ökat sin närvaro i Sverige”, sade VD Henrik Hjalmarsson vid invigningen av fryslagret den 17 juni i fjol..

Men det var alltså då det – nu, tio månader senare, vill man stänga och lägga ner hela verksamheten…

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!