Divisionen Packaging inom tryckfärgs- och tryckpresskoncernen Flint Group aviserar prishöjningar på alla förpackningsrelaterade produkter, däribland tryckfärger för förpackningstryck. (Bild senivpetro/Freepik)

Flint Group Packaging höjer priserna på alla sina produkter

9 februari, 2022ANNONS

Flint Group Packaging, som ingår i Luxemburg-baserade färg- och tryckpresskoncernen Flint Group, aviserar att man kommer att höja priserna på alla förpackningsrelaterade produkter, som säljs inom affärsområdena Flexible Packaging, Paper & Board och Narrow Web.

”Motvilligt tvingas vi höja våra priser”, säger Doug Aldred. (Bild Flint Group)

Flint Group Packaging skriver i ett pressmeddelande att trots de försämrade marknadsförhållandena under 2021 (till stor del orsakade av negativa effekter av Corona-pandemin. Red:s anm.) har Flint-koncernen under lång tid fortsatt att klara av de stora kostnadsökningarna för råmaterial, energi, frakt, transportförpackningar, etc. utan att behöva höja sina priser för kunderna. Men kostnaderna fortsätter att eskalera för de nämnda kategorierna och ingen lättnad syns inom överskådlig framtid.

”Försörjningstryggheten är vår främsta prioritet. Tack vare vårt omfattande globala nätverk och effektivitetsprogram kan vi minska en betydande del av ökade kostnads- och leveransrisker. Men vi fortsätter att bevittna ett åtstramande utbud och exponentiella kostnadsökningar. Trots att vi har implementerat ett omfattande utbud av effektivitetsprogram för att mildra dessa villkor är vi nu motvilligt tvungna att höja våra priser”, säger Doug Aldred, affärschef inom Flint Group Packaging.

Prishöjningarna, som inte närmare specificerats, är generellt beräknade att träda i kraft under första kvartalet 2022.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!