FAO rekommenderar att man ersätter konventionella oljebaserade plaster inom jordbruket med bionedbrytbara bioplaster. (Bild PxHere)

FN rekommenderar bioplast framför konventionell oljeplast

14 december, 2021ANNONS

I en färsk rapport rekommenderar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO (Food and Agriculture Organisation) att man ersätter konventionella icke-bionedbrytbara oljebaserade plaster inom jordbruks- och livsmedelsproduktion med bionedbrytbara bioplaster!

Rapporten, som har titeln ”Assessment of Agricultural Plastics and Their Sustainability – A Call for Action”, utvärderar hållbarheten hos plaster, som används inom jordbruk och viss livsmedelsproduktion.

Enligt rapporten har man bedömt ett dussintal jordbruksrelaterade användningsområden där plastprodukter används. Bland områden som utvärderats kan nämnas kompostfilmer, fiskenät och andra fiskeredskap, plastförpackade gödselmedel, plastgarn och –nät inom växtskydd, bekämpningsmedelsimpregnerade plastpåsar för frukt, m fl.

För cirka hälften av de undersökta användningsområdena rekommenderar nu FAO att man använder biologiskt nedbrytbara bioplastalternativ i stället för konventionella oljebaserade plastmaterial!

”Vi välkomnar detta erkännande av miljöfördelarna med bioplastprodukter. Biobaserade och jordbiologiskt nedbrytbara kompostfilmer hjälper till att minska beroendet av fossila kolkällor och spelar en värdefull roll för att minska kvarvarande plastföroreningar i marken, vilket avsevärt kan påverka jordbrukets produktivitet”, säger François de Bie, ordförande för European Bioplastics (EUBP) i en kommentar.

Så kallade ”kompostfilmer”, som i stor utsträckning används i odlingar för skydd och växtkontroll, utgör ett av de största områdena för plastanvändning inom jordbruket. Sådana filmer ger betydande fördelar om de är tillverkade av biologiskt nedbrytbar bioplast, eftersom de effektivt kan brytas ner på plats och införlivas i jorden efter skörd.

”Icke biologiskt nedbrytbara kompostfilmer leder däremot till en otillräcklig insamling, hantering och återvinning, vilket kan leda till en betydande nivå av plastföroreningar i de områden, där de används. Återvinningsprocessen av konventionella oljebaserade kompostfilmer hämmas dessutom, eftersom dessa filmer ofta är kraftigt förorenade med jord och växtrester, när de samlas in”, påpekar François de Bie.

FAO-rapporten betonar också behovet av att utveckla biologiskt nedbrytbara polymerer i den marina miljön. När det gäller använda produkter, som är förorenade med fiskrester, såsom fiskuppsamlingslådor, kan bioplaster, enligt FAO, underlätta den organiska återvinningsprocessen.

”Även om all form av marin nedskräpning bör undvikas, kommer vissa oavsiktliga förluster av fiskeredskap inte att kunna undvikas. Därför är det viktigt att främja användandet av biologiskt nedbrytbara lösningar i den marina miljön”, säger François de Bie.

I en kommentar till studien säger EUBP:s verkställande direktör Hasso von Pogrell att EUBP välkomnar alla studier, som bidrar till att förbättra kunskapen om den aktuella situationen för bioplaster.

”Detta kan inte göras av bioplastindustrin ensam och för att skapa en ordentlig datapool behöver vi också starkare politiskt stöd. För den europeiska marknaden bör därför EU-kommissionen leda ansträngningar för att underlätta och samordna datainsamling och utveckla en mer korrekt bild av var användningen av bioplaster ger verkliga fördelar för att minska konventionella plastföroreningar”, säger Hasso von Pogrell.

FAO-rapporten lyfter också fram forsknings- och innovationsbidragens roll som medel för att pumpa igång nya idéer, som leder till utveckling av nya produkter.

”Men det räcker inte bara med finansiering av forskning. En lämplig policyram för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast behövs också, för att fånga potentialen för innovation och de ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga hållbara fördelarna med dessa produkter inom EU”, avslutar Hasso von Pogrell.

Hela den omfångsrika FAO-rapporten kan du läsa/ladda hem här (pdf, engelska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!