Förpackningsklustret Packbridge senarelägger sina seminarier

17 mars, 2020ANNONS

Förpackningsklustret Packbridge skriver på Twitter att man tar konsekvenserna av corona-smittan och senarelägger planerade seminarier.

”Packbridge tar hänsyn till konsekvenserna av Covid-19 på global och lokal nivå, så vi skjuter upp alla våra planerade seminarier till mitten av april. Vi är tillgängliga online för support till alla våra medlemmar! Ta hand om dig och håll dig uppdaterad!”, lyder nätverkets meddelande på Twitter.

På sin hemsida skriver Packbridge vidare att man kontinuerligt uppdaterar informationen kring omplanering av planerade aktiviteter och evenemang. Deltagare, som redan har registrerats för någon av våra kommande aktiviteter eller evenemang, kommer via e-post att få uppdaterad information om statusen för den specifika aktiviteten eller evenemanget.

Den 24 mars skulle Packbridge i ett samarrangemang med Livsmedelsakademin ha anordnat ett ”brännande” samtal under rubriken ”The Conversation – a burning conversation about foodtech” på SLU:s anläggning i Alnarp, strax norr om Malmö. Men även det eventet är nu inställt på grund av Covid-19 och nytt datum kommer att meddelas senare.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!