Förpackningsbolaget DS Smith når sina globala hållbarhetsmål

26 augusti, 2020ANNONS

Förpackningskoncernen DS Smith meddelar att man nått tre viktiga milstolpar, när det gäller global hållbarhet.
Hållbarhetsmålen, som sattes upp år 2018, fokuserade på att stödja de samhällen, där man verkar, att arbeta för ett minskat energianvändande för att reducera koldioxidutsläppen och att endast använda pappersfiber från hållbara källor. Målen är en del av en bredare, långsiktig hållbarhetsstrategi.

”Dessa mål är inriktade på de områden, där vi tror att vi kan ha störst inverkan: att använda innovativa förpackningar för att effektivisera leveranskedjorna, att minska vår miljöpåverkan och att vara ansvariga för våra människor och de samhällen, där vi verkar”, säger Miles Roberts, koncernchef på DS Smith.

Miles Roberts är VD och koncernchef på DS Smith. (Bild DS Smith)

DS Smith uppger att man år 2019 nådde en minskning av sina koldioxidutsläpp med 11 procent jämfört med 2015 och man har säkerställt att energiförbrukningen i alla bolagets tillverkningsenheter till 90 procent är ISO 50001 certifierad. Detta är en del av ett bredare löfte att till år 2030 minska koldioxidutsläppen med 30 procent per ton producerade produkter.

DS Smith skriver också att man har byggt på sitt starka samhällsprogram och att man utöver utbildningar och hållbarhetsinitiativ också gjort stödjande insatser under den pågående Covid-19-pandemin, som exempelvis donation av wellpappbaserade möbler till spanska fältsjukhus och utveckling av hjälpmedel till vårdpersonal i Storbritannien.

DS Smith har också uppfyllt sitt åtagande att endast använda återvunnen pappersfiber eller fiber från certifierade källor. I dagsläget är 98 procent av företagets tillverkade förpackningar återvinnings- eller återanvändbara – och målet är 100 procent till år 2025.

”Vårt syfte är att anpassa förpackningarna till en värld i förändring och som en ledande leverantör av hållbara förpackningslösningar kan och måste vi göra mer för att ta itu med några av de stora utmaningarna som vårt samhälle och vår miljö står inför”, säger Miles Roberts.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!