En grupp bestående av 33 internationella forskare slår nu larm om att farliga och giftiga kemikalier som finns i livsmedelsförpackningar. (Bild Brunel University)

Forskarlarm om giftiga ämnen i många livsmedelsförpackningar

13 mars, 2020ANNONS

Brunel-universitetet i London skriver i en artikel att en internationell grupp av framstående forskare nu slår larm om farliga och giftiga kemikalier, som finns i många livsmedelsförpackningar. Forskarna säger att det är dags för ett ”wake-up call” och att det krävs brådskande åtgärder.

Gruppen, som består av inte mindre än 33 forskare från bland annat Filippinerna, USA och Sverige, har publicerat sina rön i magasinet Environmental Health, under rubriken ”Scientific consensus statement on food contact chemicals and human health”.

Forskarna, vars slutsatser bygger på 1.200 vetenskapligt granskade artiklar, framhåller sju specifika områden inom livsmedelsförpackningar, där snabba åtgärder behövs. Speciellt framhåller man den ökande återvinningen, som man anser kan resultera i ökade koncentrationer av kemikalier i förpackningar och förpackningsmaterial.

Tidigare forskning har visat att kemikalier, som finns i livsmedelsförpackningar, kan kopplas till en mängd olika kroniska sjukdomar, inklusive diabetes och cancer, och där förpackningar tillverkade av återvunnen plast är särskilt oroande.

”Nästan alla, som äter mat, utsätts för kemikalier, som varit i kontakt med livsmedlet. Vissa kemikalier är kända för att vara farliga, medan många är otestade eller till och med helt okända. Det gemensamma uttalande, som vi nu publicerar, måste fungera som en väckarklocka!”, säger Jane Muncke, VD för Food Packaging Forum och medförfattare till uttalandet.

Forskarna fann att det idag finns cirka 12.000 olika kemikalier, som används i livsmedelsförpackningar, och många av dessa har inte har testats tillräckligt för potentiell toxicitet. Även om vissa kemikalier, som exempelvis BPA (Bisfenol A), har studerats mycket väl, så finns det fortfarande betydande och allvarliga luckor rörande kemikalier i livsmedelsförpackningar.

”Kemisk migration från kontaktprodukter, typ förpackningar, till livsmedel måste systematiskt hanteras och alla farliga ämnen tas bort – inte bara ersättas med andra, mindre väl studerade kemikalier som visar sig vara beklagliga substitut”, påpekar Jane Muncke.

Forskarnas gemensamma uttalande innehåller sju förslag till förbättringar, inklusive eliminering av farliga kemikalier i livsmedelsförpackningar, förbättrad verkställighet och utveckling av säkra alternativ.

”Det finns kryphål i lagstiftningen, som är lite kända förutom bland de experter, som arbetar inom detta specifika område. Det är särskilt viktigt att lyfta fram denna fråga nu, när stora ansträngningar görs för att införa en cirkulär ekonomi och när utformningen av återvinningsprocesser och återvunna produkter fördubblas. Återvinningsprocesser kan öka nivåerna av existerande kemikalier, vilka sedan migrerar från förpackningar till livsmedel. Denna aspekt måste beaktas redan i designstadiet för att lösningar ska vara verkligt hållbara”, säger doktor Olwenn Martin, som är föreläsare i Global Challenges vid Brunel University London och medförfattare till uttalandet.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!