Professor David Bucknall, t.h, och hans kolleger professor Kate Sang (mitten) och professor Ted Henry har studerat vilka miljökonsekvenser ett förbud mot plast och plastprodukter skulle få.

Forskarrapport: ”Plastförbud får stora miljökonsekvenser”

18 februari, 2019ANNONS

Ett förbud mot plastprodukter som förpackningar, etc. skulle få stora miljömässiga konsekvenser, hävdar forskare vid skotska Heriot-Watt University i Edinburgh.
Enligt forskarna skulle såväl koldioxidutsläppen som energiförbrukningen öka markant om man förbjuder plast och ersätter med andra materialtyper som glas och metall.

Professor David Backnall och hans forskarteam vid Heriot-Watt universitetet presenterar sina rön i en rapport, där de slår fast att visserligen är det nödvändigt att miljöbelastningen, som uppkommer av stora mängder okontrollerat plastavfall, minskar, men att införandet av förbud mot olika typer av plastprodukter inte per automatik medför mindre miljöbelastning.

”Vi ska inte vara så rädda för plasten. Alternativen är inte nödvändigtvis bättre för miljön. Vi bör se till att fokusera på att samla in och återanvända plastavfallet istället för att leta efter alternativa lösningar till plast. Och om vi ska ta bort vissa plastprodukter måste vi se till att alternativen har mindre miljöpåverkan än plast, vilket de inte alltid har”, säger professor David Bucknall.

David Bucknall menar att vi måste överge ”tillverka-använd-kassera”-modellen för plastprodukter och tillämpa en cirkulär ekonomi för plastprodukter. Detta kommer att kräva förändringar och förbättringar inte bara hos plasten vi tillverkar utan också bättre tillvaratagande och återanvändning/återvinning av plasten.

Professor Bucknall understryker dessutom att vi i Västeuropa måste inse att vi inte kan lösa alla globala miljöutmaningar som härrör till plast.

”Visst kan vi förbättra hur vi hanterar plast i Storbritannien, men en ny studie från USA säger att 96 procent av allt plastavfall, som hamnar i världshaven, kommer från så kallade ekonomiska utvecklingsländer, och då krävs det en samordnad global insats för att tackla de problemen”, säger David Bucknall.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!