Fortsatt prisuppgång och bristsitutation på plastråvara

4 juni, 2021ANNONS

Den obrutna prisuppgången och den fortsatta bristen på många plaster fortsätter att sätta press på tillverkare av plastförpackningar. Det visar en tysk undersökning bland plastförpackningsföretag.

En aktuell undersökning bland medlemmarna i IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen i slutet av maj visar hur extremt spänd situationen i branschen fortsätter att vara: enligt företagen har priserna på många standardplaster ökat med mer än sjuttio procent sedan början av året. Dessutom har transport- och logistikkostnaderna stigit kraftigt. Förutom detta fortsätter bristen på viktig plastråvara att orsaka förpackningstillverkare betydande problem i produktionen.

Råvaruflaskhalsarna fortsätter att påverka all plast, även om det totalt sett finns tecken på en mindre lättnad. Sextiosju procent av de deltagande företagen rapporterar en för närvarande dålig till mycket dålig situation när det gäller tillgång på råvara – för en månad sedan var siffran knappt åttio procent. Liksom föregående månad var åtta av tio tillverkare av plastförpackningar tvungna att minska produktionen på grund av brist på råvaror, var femte till och med i mycket stor omfattning.

Även återvunna material noterar höga prishöjningar. De högsta prisnivåerna registrerades i slutet av maj för LLDPE och LDPE med + sjuttiofem procent respektive + sjuttiofyra procent, följt av PP, HDPE, PE, PA, PS, PVC och EPS (vardera mellan + sextiosju och + sjuttioen procent). I vissa fall är tilläggen betydligt högre än dessa genomsnittliga värden. Priserna på återvunnen plast fortsätter också att stiga: Sedan början av året har priserna på återvunnen PP, LDPE och PS stigit med mer än femtio procent. Återvunnen PET är i genomsnitt fyrtiotre procent dyrare än för fem månader sedan.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!