”Kan den här förpackningen återvinnas?”. (Bild från undersökningsrapporten)

Förvirrande etikettinformation försvårar återvinning av plast

26 maj, 2020

En stor global undersökning av återvinnings- och hållbarhetsmärkning på plastförpackningar hävdar att endast 17 procent av de bedömda etiketterna ger konsumenterna bra kvalitetsinformation kring bland annat hur plastförpackningarna ska återvinnas.

Undersökningen, som har titeln ”A Global Mapping and Assessment of Standards, Labels and Claims on Plastic Packaging” och som utförts av FN: s miljöprogram, Consumers International och nätverket One Planet, fann att 20 procent av informationen på de undersökta förpackningar fick ett klart negativt omdöme av konsulterade experter och 17 procent var klart positiva, medan resterande etiketter fick blandade eller neutrala omdömen.

Enligt författarna till undersökningsrapporten är informationen till konsumenterna ofta oklar, vilket leder till förvirring och misstro. Enligt rapporten finns det en brist på standardisering vilket gör att enskilda varumärken skapar sina egna etiketter utan certifiering från tredje part.

Enligt författarnas åsikt är en global, övergripande strategi det enda sättet att ta itu med problemen och i rapporten har de också skapat fem rekommendationer, som kan användas globalt för att skapa bättre och konsekvent hållbarhetsmärkning av plastförpackningar och göra valet enkelt för konsumenterna.

”Konsumenterna blir alltmer medvetna om plastens inverkan på miljön, men informationen på plastförpackningar är inte alltid tydlig och användbar. Våra fem globala rekommendationerna för åtgärder gör det möjligt för konsumenter att göra hållbara val”, säger Helena Leurent, generaldirektör för Consumers International i en kommentar till undersökningsrapporten.

Hela rapporten kan läsas/laddas ner HÄR (PDF, engelska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!