Framtidstron ökar hos de svenska e-handlarna, enligt den senaste Handelsbarometern. (Bild Kawee Wateesatogkij/Dreamstime)

Framtidstron är stark hos de svenska e-handlarna

21 mars, 2019

E-handlarnas tro på framtida försäljning och antal anställda ökar i Handelsbarometern för mars månad. Framtidsindikatorn som väger samman tron på framtida försäljning, antalet anställda och lönsamhet landar på index 108,9. Det är en ökning med 1,6 enheter jämfört med föregående månad.

”Framtidstron bland landets e-handlare är stark”, säger Svensk Handels VD Karin Johansson. (Bild Svensk Handel)

”Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland landets e-handlare är stark. Den nöt, som många e-handlare behöver knäcka, är hur lönsamheten ska öka. Konkurrensen inom e-handeln sker på en global marknad, där kampen om kunden är stentuff”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

Även bland fysiska butiker ökar framtidstron. Framtidsindikatorn för butik stiger med 0,8 enheter till index 94,1, vilket fortfarande är en bra bit under den ”neutrala nivån” på 100. Även om ökningen sker från låga nivåer är det tredje månaden i rad som framtidstron bland landets butiker stiger. Mest ökar framtidstron bland sällanköpsvaruhandlarna. Ökningen bromsas upp av att dagligvaruhandlarnas tro på antalet anställda minskar något.

”Handlarna har lämnat två av årets svagaste försäljningsmånader bakom sig och blickar fram emot vårförsäljningen. Även handlarna längtar efter skönt vårväder, eftersom det sätter fart på försäljningen i många butiker”, säger Karin Johansson.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar