Deltagarna på Polykemis internationella seminarium samlade till gruppbild i ett soligt Ystad. (Bild: Polykemi)

Framtidstron dominerade på Polykemis årliga seminarium

14 september, 2016

Framtidstro var en gemensam nämnare, när Ystads-baserade Polykemis samlade ett 60-tal inbjudna gäster från 13 länder till sitt årliga internationella seminarium.
”Gemensamt var en stor framtidstro för Polykemi, men i en hårdnande ekonomisk världsekonomi”, berättar Polykemis försäljningschef Mattias Persson.

Polykemi satsar hårt inför framtiden med nya investeringar  b.l a Kina där Polykemi förhandlar om nya markköp för en ytterligare expansion.

”Polykemi och  samtliga helägda dotterbolag som Polykemi Kina, förpackningsmaterialföretaget Scanfill, återvinningsföretaget Rondo och Polykemi Inc i USA har ökat sina marknadsandelar. Detta medför också nya investeringar för att kunna klara av uppgången”, understryker Mattias Persson.

I Ystad har Polykemi också investerat i en ny utvecklingsavdelning som ska se till att Polykemi kan fortsätta sitt stora och avancerade utvecklingsarbete. Och förpackningsmaterialtillverkaren Scanfill ökar sina marknadsandelar och har nya maskiner på väg in.

”Vi har också fått ett genombrott med våra material i USA. Allt sammantaget ser vi positivt på framtiden. Vårt mål är att Polykemi tillsammans med sina helägda dotterbolag inom några år ska öka sin produktion och försäljning från omkring 50.000 ton per år  till 70.000 ton per år”, avslöjar Mattias Persson.

På seminariet i Ystad fanns deltagare från Kina, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Norge, Finland, Schweiz, Turkiet, Iran, Mexiko, Spanien, Portugal och Sverige.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!