Full rulle på ombyggnaden av kartongmaskinen vid Husums bruk, där rullhanteringen kommer att bli helt automatiserad. (Bild Metsä Board)

Full rulle på Metsä Boards kartonginvestering i Husum

10 maj, 2022ANNONS

Metsä Boards investeringsprojekt för ökade produktion vid Husums kartongbruk rullar på och uppstart av den förnyade kartongmaskinen beräknas ske hösten 2023 med full produktionskapacitet i slutet av 2025.

På Husums bruk utanför Örnsköldsvik bygger Metsä Board om en kartongmaskin för drygt två miljarder kronor. (Bild Metsä Board)

Det var i augusti i fjol som Metsä Board meddelade att man skulle investera drygt två miljarder kronor i ökad produktionskapacitet av falskartong vid sitt svenska kartong- och massabruk Husum, utanför Örnsköldsvik. Investeringen skulle göras för att möta den växande efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial och ombyggnaden av kartongmaskin BM1 i bruket skulle innebära en ökning av produktionskapaciteten av falskartong vid bruket med 200.000 ton, från 400.000 till 600.00 ton. (Läs mer HÄR)

Metsä Board skriver nu i ett pressmeddelande att projektering och anläggningsarbeten har pågått i flera månader. Bland annat ska kartongmaskinen förlängas med 54 meter, vilket kräver en utbyggnad även av maskinhallens källare.

”Vi har byggt en byggnad i byggnaden för att kunna utföra de omfattande rivningsarbetena på ett säkert sätt och samtidigt fortsätta kartongproduktionen på BM1”, berättar Håkan Jonsson, projektledare.

Utbyggnaden av falskartongmaskinen har planerats med hjälp av simulering och 3D-modeller. Kartongmaskinens torkparti kommer att förlängas, och rullhanteringen blir helt automatiserad. Flera förbättringar av infrastrukturen görs för en smidig drift. Alla stora maskininköp för projektet har genomförts, med Valmet som huvudleverantör.

Metsä Boards projektorganisation är bemannad med 24 personer och dessutom arbetar några deltid med projektet. Ytterligare resurser för installation och driftsättning kommer senare. För närvarande arbetar cirka 30 entreprenörer på plats, främst med anläggningsarbeten.

Uppstarten av den förnyade kartongmaskinen är planerad till hösten 2023 och full produktionskapacitet beräknas uppnås i slutet av 2025.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!