”Det nya materialet kan starkt bidra till att bryta det fossila beroendet”, säger Åke Rosén. (Bild Gaia)

Gaia och Åke Rosén lanserar revolutionerande biomaterial

17 januari, 2020ANNONS

Helsingborgsbaserade företaget Gaia Biomaterials och grundaren och innovatören Åke Rosén har utvecklat ett nytt revolutionerande biomaterial, som fått namnet Biodolomer Fibre. Innovationen beskrivs som ett nytt ersättningsmaterial för plast. Materialet kan återanvändas och materialåtervinnas och i slutskedet användas som effektivt bränsle för el- och värmeproduktion.

”Det nya materialet bidrar starkt till att bryta det fossila beroendet och ger samtidigt väsentliga fördelar både för industrin och konsumenten. Biodolomer Fibre har alla möjligheter att revolutionera plastindustrin”, säger Åke Rosén.

Grundmaterialen i Biodolomer Fibre kommer mestadels från förnybara källor, framförallt dolomit och vegetabiliska ämnen. Materialet, som uppges vara helt utan Polylactid Acid (PLA), bryts ner utan industriella processer och ger inte upphov till mikroplaster i natur eller hav. Materialet bryts även ner i en vanlig kompostmiljö, exempelvis i ett kompostkärl för organiskt avfall av den typ man kanske har i trädgården, eller hos avfallshanteringen.

”Återanvändning och materialåtervinning ger störst klimatnytta, vilket ska prioriteras oavsett fossil plast eller förnybara material. Men när materialet väl är uttjänt och kvaliteten är för låg, så finns en tydlig klimatnytta för energiåtervinningsanläggningar, när Biodolomer ersätter fossila plaster”, säger Mattias Bisaillon i oberoende konsultföretaget Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) i Göteborg.

Profu har tidigare på uppdrag av EU (Life) utfört en livscykelanalys (LCA) av Gaias grundmaterial Biodolomer, där man konstaterade en besparing av koldioxid på 6,6 ton för varje ton fossil plast som ersattes För det nya materialet Biodolomer Fibre har ännu ingen LCA utförts, men Gaia ser framför sig en ytterligare förbättring, exakt hur mycket får kommande analyser utvisa.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!