Enligt globala marknadsföretaget Ipsos vill 8 av 10 invånare i 28 länder att produkter och förpackningar i engångsplast ska förbjudas snarast möjligt. (Bild PxHere)

Global enkät: 8 av 10 vill ha snabbt förbud mot engångsplast

1 mars, 2022ANNONS

8 av 10 tillfrågade i 28 länder vill att engångsplast ska förbjudas snarast möjligt. Det visar en stor enkät, som utförts av det globala marknadsföretaget Ipsos.

Undersökningen, som hade rubriken ”Attitudes towards single-use plastic”, utfördes i slutet av augusti och början av september 2021 och omfattade drygt 20.500 tillfrågade i 28 länder och i olika åldrar upp till 75 år. Medarrangör i enkäten var rörelsen ”Plastic Free July”, som ingår i globala och icke-vinstdrivande organisationen Plastic Free Foundation.

Ipsos skriver i ett pressmeddelande att det faktum att det finns ett så starkt stöd internationellt för att ta itu med problemen kring engångsplaster visar att engångsplast är en utmaning som alla länder måste lösa gemensamt.

”Det finns en stark global samsyn kring engångsplast”, säger Stuart Clark, Ipsos Australia. (Bild LinkedIn)

”Resultaten av denna undersökning visar mycket tydligt att det finns en stark global samsyn att engångsplaster bör tas ur cirkulation så snabbt som möjligt”, säger Stuart Clark, chef för Ipsos i Australien.

De länder, där flest tillfrågade ville förbjuda engångsplatser, var Colombia (89 procent), Chile och Mexiko (båda 88 procent) samt Argentina och Kina (båda 84 procent), medan de lägsta nivåerna uppnåddes i Japan (37 procent), USA (55 procent) och Kanada (66 procent).

Enligt Ipsos anser i genomsnitt anser 88 procent av befolkningen i de 28 länderna att det är ”mycket viktigt”, ”viktigt” eller ”ganska viktigt” att det skapas ett internationellt fördrag för att bekämpa plastföroreningar. Högst är andelen i Latinamerika (93 procent), BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) (91 procent) och Mellanöstern/Afrika (90 procent).

Fem länder toppar listan där flest invånare vill ha ett internationellt fördrag. Dessa är Mexiko (96 procent), Brasilien (95 procent), Colombia (94 procent) samt Chile och Peru (båda 92 procent) medan Japan (70 procent), USA (78 procent) och Kanada (79 procent) ligger sämst till.

En klar majoritet av konsumenterna i varje land och ett globalt genomsnitt på 82 procent framhåller att de föredrar produkter som använder så lite plast i förpackningar som möjligt. Återigen visar Latinamerika och BRIC-länderna de högsta nivåerna av överensstämmelse med 89 respektive 84 procent. På landsnivå toppar Kina, Mexiko och Colombia listan med 92 procents överenskommelse, följt av Chile (90 procent) och Peru (87 procent). Återigen är Japan det land som har den lägsta andelen som accepterar (56 procent), följt av USA (71 procent) och Nederländerna (73 procent).

Av enkäten framgår också att en stor majoritet av de tillfrågade i alla 28 länderna är överens om att tillverkare och återförsäljare bör ta ansvar för att minska, återanvända och återvinna plastförpackningar, med ett globalt genomsnitt på 85 procent. Latinamerikaner är de som är mest överens ( 89 procent), följt av européer. Den allmänna opinionen i Japan är inte lika enig med endast 72 procent instämmer i påståendet.

De fem länder, där stödet är högst för att låta tillverkare och återförsäljare ta ansvar för att minska, återanvända och återvinna plastförpackningar, är Brasilien, Kina, Storbritannien och Mexiko, alla på 90 procent, samt Sverige på 89 procent, medan man är mindre benägen att tycka så i Japan (72 procent) samt Saudiarabien och Sydkorea (båda 79 procent)

En sammanfattning av Ipsos globala undersökning finns HÄR (pdf, engelska)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!