Materialet kommer från Boeralis, bägaren från Greiner Packaging.

Greiner introducerar första bägaren med biobaserad polymer från Borealis

8 juni, 2021ANNONS

Många företag i plastförpackningsbranschen letar vägar att kunna erbjuda kunderna cirkulära lösningar. Ett helt nytt exempel på en sådan lösning kommer från Greiner Packaging i samarbete med Borealis.

Greiner Packaging presenterar nu för första gången en livsmedelsbägare med förnyelsebara inslag. Den är tillverkad av polypropen och försedd med en IML-etikett (In-mold-labelling). Materialet kommer från Borealis som utvecklat en ny materialportfölj med varunamnet Bornewables. Följande fördelar för man fram:

–          Tillverkat med andra generationens råvaror som inte är baserade på fossila bränslen

–          Samma egenskaper som ny råvara, drop-in lösning, godkänt för livsmedelskontakt

–          ISCC Plus certifiering, baserat på massbalans

–          CO₂ fotavtrycket reducerat med upp till etthundratjugo procent

Schematisk bild över massbalans.

Det här en bägare som tillverkas av högkvalitativ polyolefin som hämtas från skräp- och avfallsströmmar. Till skillnad mot förnyelsebara material som baseras på odlade grödor är Bornewables enbart hämtade från källor som aldrig kan tas för att vara potentiella livsmedel eller djurfoder. Det handlar om rester från produktion av vegetabiliska oljor, oljor och andra rester från timmerindustrin eller från livsmedelsindustrin, exempelvis använd matlagningsolja.

”Kvaliteterna i Bornewables portfölj är ett stort steg i våra ansträngningar att kunna erbjuda produkter som inte kan kopplas till råvara från potentiella livsmedel, samtidigt som vi tar ett stort steg mot bättre CO₂-fotavtryck”, kommenterar Trevor Davis, Head of Marketing, Consumer Products hos Borealis.

Borealis har gjort en livscykelanalys som visar att genom att använda detta material så minskas fotavtrycket med åtminstone 2,7 kg CO₂-ekvivalenter per kilo polymer. Det representerar en besparing på upp till etthundratjugo procent jämfört med fossilbaserad polypropen från Borealis och motsvarar i stora drag laddningen av tvåtusensjuhundra smarta telefoner per år. Dessutom kan man via materialen minska användning av fossila resurser med sextionio procent.

Produkterna i portföljen har certifierats av ISCC Plus (International Sustainability & Carbon Certification). Via detta garanteras att materialen som används är förnyelsebara och hållbart producerade och dessutom kan spåras tillbaka till ursprunget.

Den nya bägaren är tillverkad av monomaterial och kan återvinnas hos traditionella återvinningsföretag. Den kemiska strukturen hos PP-materialet liknar den hos standardplast och kan därmed återvinnas i samma loop som konventionella polymerer.

Den 9 juni kommer Stephan Lsake, R&D chef på Greiner, och Trevor Davis att berätta mer om detta i samband med att företaget arrangerar Greiner Packaging Innovation Days 2021  på temat ”Act now – with biocircular materials”. Du registrera dig via http://www.packworld-gpi.com/registration.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!