Handelskammaren Jönköpings län ska genomföra en studie av småländska plastindustrier och deras förhållning till hållbar utveckling. (Bild Lagan Plast/Patrik Svedberg)

Hållbar utveckling ska studeras hos småländska plastindustrier

18 januari, 2022ANNONS

Förpackningskoncernen Emballator ingår i den grupp av plastindustrier i Jönköpings län som ska djupintervjuas i en studie kring hållbar utveckling.

Studien genomförs av Handelskammaren i Jönköping och Emballator deltar som del i styrgruppen för projektet. Ett 30-tal småländska plastföretag kommer att djupintervjuas i en förstudie, som finansieras genom beviljade medel från Tillväxverket och Region Jönköpings län.

”Vi får nu möjligheten att undersöka potentialen för att ställa om till en mer hållbar plastindustri”, säger Helena Zar Vallin. (Bild Handelskammaren Jönköpings län)

Jönköpings län är det mest plastindustritäta området i norra Europa och det finns många plastbearbetande företag. Tillsammans förbrukar de en stor mängd plastråvara och enligt Handelskammaren Jönköpings län finns det en outnyttjad potential i att minska branschens utsläpp av koldioxid.

”Samordning är en nödvändighet för att gemensamt klara av omställning och innovation till en mer hållbar produktion i syfte att behålla och öka företagens konkurrenskraft”, skriver Handelskammaren i ett pressmeddelande.

Förstudien fokuserar på cirkulär ekonomi med hållbara material, samordnade logistikflöden och en identifiering av kompetensbehov vid omställningen mot hållbar produktion. Projektet bygger på ett stort engagemang från många företag i regionen.

”Vi är mycket glada åt att vi nu har fått den här möjligheten att undersöka viljan, intresset och potentialen för att ställa om till en mer hållbar plastindustri”, säger Helena Zar Vallin, VD för Handelskammaren Jönköpings län.

”Genom samverkan kring varandras idéer och initiativ kan vi uppnå minskade koldioxidutsläpp”, säger Mats Jeppsson. (Bild Emballator)

Emballator deltar i projektets styrgrupp genom Mats Jeppsson, Innovation Manager på Emballator Innovation Center, som är beläget i anslutning till Emballator Lagan Plast.

”Emballator liksom många andra företag tar stort eget ansvar för att minska klimatpåverkan på sina produkter och tjänster, men det är genom dialog och samverkan med andra, som vi kan bygga vidare på varandras idéer och initiativ för att verkligen få genomslag i minskade koldioxidutsläpp”, säger Mats Jeppsson, som arbetar dagligen med att utveckla hållbara förpackningslösningar.

Projektet startar i januari 2022 och kommer att pågå i nio månader.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!