Ett hållbarhetsperspektiv förändrar företagens syn på förpackningar och förpackningsinnovation, visar Smurfit Kappas undersökning. (Bild Smurfit Kappa)

Hållbarhetsperspektiv förändrar företagens syn på förpackningar

27 augusti, 2020ANNONS

En färsk undersökning visar att ett hållbarhetsperspektiv leder till att företagens syn på förpackningsinnovation förändras. I undersökningen, som utfördes av Smurfit Kappa och Financial Times, utfrågades bland annat 200 höga chefer i Storbritannien om hur hållbarhet påverkar deras företag.

Undersökningen – “Sustainability Reshapes The Business Landscape for Good” –  visade att hållbarhet driver allt FoU-arbete och utveckling av nya produkter i mer än en tredjedel av företagen. Företagen investerar också kraftigt i användningen av återvunnet material i sina produkter och förpackningar.

68 procent av företagen ser material, som används i förpackningar, som det mest utmanande området för hållbarhet.

Undersökningen utfördes av Smurfit Kappa i samarbete med brittiska Financial Times. (Bild Smurfit Kappa)

Undersökningen visade också hur företagen fokuserar på förpackningar specifikt som en viktig innovationsmöjlighet, där sju av tio företag uppger att material i förpackningar är deras största hållbarhetsutmaning, följt av insamling och återvinning (59 procent) och material som används för att tillverka produkterna (56 procent). Dessutom har nästan nio av tio av företag inkluderat använt eller återvunnet material i sina produkter/förpackningar som en del av sina hållbarhetsstrategier.

I undersökningen utfrågades även konsumenter om sin syn på hållbarhet och hur de anpassar sig för att skapa en mer hållbar framtid. 37 procent av konsumenterna anser förpackningsdesign är viktigt, när de fattar ett köpbeslut. Som en ytterligare signal om konsumenternas medvetenhet om varumärkenas förpackningar, visade undersökningen också att hälften av konsumenterna de senaste sex månaderna har köpt en produkt specifikt för att den hade en återvinningsbar eller biologiskt nedbrytbar förpackning.

Undersökningen visade att åtta av tio företag ser hållbarhet som en långsiktig investering snarare än en kostnad, då konsumenterna fortsätter att driva på företagens inställning till hållbara metoder.

”Undersökningen visar att företagen nu måste ta itu med hållbarhet i en utmanande ekonomisk miljö och att konsumenterna kommer att fortsätta driva hållbarhetsagendan”, kommenterar Arco Berkenbosch, VP of Innovation & Development på Smurfit Kappa.

Undersökningen kan beställas för gratis nedladdning HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!