Digitala tryckpressen Primefire 106 väckte stort intresse när den presenterades våren 2016. Men nu stoppar Heidelberg tillverkningen. (Bild Heidelberg)

Heidelbergs sparpaket: stoppar produktion och varslar 2000

19 mars, 2020ANNONS

Globala tryckpresstillverkaren Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) drar åt svångremmen i ett stort sparpaket, där man bland annat stoppar tillverkningen av en del av tryckpressutbudet och förbereder uppsägning av upp till 2.000 anställda runt om i världen.

Sparpaketet har fokus på de lönsamma delarna av Heidelbergs kärnverksamhet, vilket bland annat innebär att man nu stoppar tillverkningen av digitala tryckpressar under varumärket ”Primefire”, vilka är speciellt utformade för bland annat förpackningstryck (Läs HÄR), samt stoppar produktionen av så kallade ”Very Large Format”-pressar (VLF).

Åtgärdspaketet omfattar också en nedskärning av arbetskraften med upp till 2.000 anställda runt om i världen.

Hela paketet beräknas innebära engångskostnader på ca 300 miljoner euro (3,3 miljarder kronor), vilka belastar bokslutsåret 2019/2020. För att säkerställer finansiering av åtgärdspaketet och öka koncernens finansiella stabilitet och likviditet kommer bolaget att återföra cirka 375 miljoner euro från en trustfond.

Heidelberg skriver i ett pressmeddelande att bolagsstyrelsen beslutat om sparpaketet för att åstadkomma en snabb och kortvarig minskning av strukturkostnaderna och åstadkomma långsiktiga förbättringar av företagets lönsamhet.

Med ett fokus på lönsam kärnverksamhet och en systematisk effektivisering av kostnadsbasen ska sparpaketet ge en förbättring av resultatet för skatt och avskrivningar (EBITDA) på 100 miljoner euro (ca 1,1 miljarder kronor), exklusive omstruktureringsresultatet.

”Detta är ett radikalt steg för vårt företag och innebär också några smärtsamma förändringar. Det har varit mycket svårt att fatta dessa beslut, som är nödvändiga för att få företaget tillbaka på rätt spår. Genom att avbryta olönsamma produkter kan vi nu fokusera på vår starka, lönsamma kärna. Och vi ska utnyttja Heidelbergs ledande marknadsposition för att öka möjligheterna till digitalisering. Framöver kommer vi även fortsättningsvis att förse våra kunder världen över med teknologiskt ledande digitala lösningar och tjänster över hela linjen”, säger Heidelbergs verkställande direktör Rainer Hundsdörfer i en kommentar.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!