Holmen INNR kan användas som fluting och interliner i wellpappråvara och därmed spara både material och minska koldioxidavtrycket. (Bild Holmen)

Holmens nya lättviktspapper sparar material och koldioxid

5 oktober, 2022ANNONS

Holmen Paper AB, som ingår i skogskoncernen Holmen AB, har utvecklat ett nytt lättviktspapper, som sparar material, minskar CO2-avtrycket och kan ersätta flutingpapper i wellpapp. Det nya materialet Holmen INNR lanseras nu på Scanpack 2022 i Göteborg.

Holmen Paper uppger att Holmen INNR är ett lättviktspapper som används till mellanlagren (fluting och interliner) i sådan wellpappråvara, som används till wellpappförpackningar inom industri, transport och e-handel.

Holmen INNR finns i ytgramvikterna 60 och 73 gram och har egenskaper som gör att det kan ersätta ett konventionellt flutingpapper i ytgramvikter 80–85 gram, vilket innebär en pappersbesparing på 9 till 16 procent.

Lättviktspapper för fluting tillverkas med en TMP-process (ThermoMechanical Pulp), där den mekaniska separationen av träfiber låter fibrerna behålla sin styvhet och elasticitet. Detta gör pappret lätt, men ändå tillräckligt starkt även i låga gramvikter.

Holmen INNR ger också en väsentlig minskning av koldioxidavtrycket. Enligt den utsläppsberäkning av CO2-avtrycket (carbon footprint), som baserar sig på europeiska pappersorganisationen CEPI:s ramverk och som kan användas för att jämföra pappersprodukters koldioxidavtryck, har Holmen INNR ett koldioxidavtryck på 87 kg CO2/ton papper, vilket är ett av Europas lägsta. (Se CEPI:s utläppsberäkning HÄR)

Lättviktspappret Holmen INNR produceras vid Holmen Papers bruk i Bråviken utanför Norrköping. (Bild Måns Berg)

Holmen Paper uppger att man även kan jämföra växthusgasutsläpp på bruksnivå. Enligt Business intelligence-systemet FisherSolve, som samlar in uppgifter från samtliga pappersbruk och räknar ut deras utsläpp i form av koldioxidekvivalenter, CO2(eq) per ton producerat papper, har Holmen Papers bruk i Bråviken, utanför Norrköping, ett genomsnittligt utsläpp på 143 kg CO2(eq)/ton. Det är mindre än en femtedel av det europeiska utläppsgenomsnittet för containerboardspapper, som ligger på 838 kg CO2(eq)/ton. Med den beräkningsmetoden kan Holmen INNR, som produceras vid bruket i Bråviken, minska CO2(eq) med mer än 80 procent för ingående material.

Holmen Paper uppger att miljöbelastningen från företagets produkter blir liten tack vare den klimatmässigt hållbara skogsråvaran. Holmens papper görs av restprodukter från den egna sågverksindustrin samt från gallringsträd och träd som inte kan bli sågvirke. Produktionen baseras dessutom på effektiva processer och fossilfri elektricitet. Vid Holmen Papers pappersbruk har koldioxidutsläppen minskat med mer än 95 procent sedan år 2005.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!