Alon Bar Shany tror på en ny framtid.

HP Indigo tror på en ny framtid på grund av Coronapandemin

15 maj, 2020

Dscoop är HP Indigos årliga, globala storträff där företag som investerat i HP:s digitalpressar träffas och lär sig nytt och får tillfälle att nätverka. Årets Dscoop kunde av naturliga skäl inte genomföras. I stället ersätter HP indigo Live med ett antal sändningar på nätet. Packnews lyssnade på del 1.

Alon Bar Shany är vd för HP Indigo sedan 16 år tillbaka och inledde den första sändning med att diskutera marknadsläget för etikettproducenterna med Maya Poleg, Products and Solutions Manager på HP Indigo. Han konstaterade HP upplever att stora delar av etikettindustrin går bra eller till och med mycket bra, och då främst den del som levererar till livsmedelsindustrin, till vissa delar av den kemtekniska industrin och till hälsosektorn. Trögare är det för till exempel de som levererar till bilindustrin, kosmetika med flera.

”Vi kan notera en otrolig utveckling för våra kunder under det första kvartalet i år. Jämfört med samma period år 2019 noterar vi en ökning på inte mindre än femton procent. En del av våra kunder kör 24/7 för att hinna med”, konstaterade Alon Bar Shany.

Digitalt tryck kopplas ofta ihop med kortare serier, men Alon tycker sig se en förändring. Den exakta brytpunkten mellan att trycka digitalt eller analogt suddas ut lite och det är viktigare med flexibilitet och omställningstider. Allt mer handlar om möjligheten att reagera och ändra riktning snabbt.

Produktionen hos HP Indigo i fabriken i Israel körs för övrigt också 24/7.

”Vi är definierade som en särskilt viktig industri Israel och kan därmed köra på för fullt men vi är försiktiga. De olika skiften träffar till exempel inte varandra, och alla medarbetare är försedda med munskydd”.

Kommer covid-19 att ändra sättet att jobba på i framtiden, frågade Maya Poleg?

”Det tror jag. På årets tänkta drupa var det vår avsikt att trycka hårt på möjligheterna med molntjänster, fjärrstyrd diagnostik, förebyggande underhåll, IoT med mera”, sa Alon Bar Shany.

”Det är kul att köra våra maskiner och man kan lära sig via Internet. Blir det problem löser vi oftast det på distans till exempel med hjälp av artificiell intelligens”.

”Samtidigt är det så att alla inte gillar det, man vill kunna ringa till en servicetekniker som kommer till dem, men i dessa tider går det ju inte. Även om man inte gillar det tvingas man jobba via nätet och vi tycker oss se ett ökat självförtroende och att man litar på algoritmerna. I dag löser vi runt åttio procent av alla problem på distans”.

”Många har dessutom mer tid just nu och en ökad nyfikenhet och jag tror att när den här krisen är över kommer vi att ha kunder som tror mer på sig själva och löser mer på egen hand. Samtidigt vill jag understryka att jag inte vill slopa de personliga mötena i framtiden, men Internet kommer att vara ett mer naturligt sätt att jobba med i framtiden som jag ser det”.

Den pågående Coronakrisen är allvarlig ur många aspekter, men Alon Bar Shany uttryckte ändå optimism inför framtiden.

”Jag har varit med länge och gått igenom kriser både professionellt och privat. Israel har varit utsatt för krigiska handlingar, vi har sett oljekriser med mera och allt måste sättas i perspektiv. Du vet att du måste lösa det och att det är över en dag. För närvarande för man ta det dag för dag och förhoppningsvis resulterar det i nya värderingar när allt är över”.

I dag trycks cirka fem procent av alla etiketter i världen på en maskin från HP Indigo, om fem år har man förhoppningen att det ska vara mellan tio och femton procent. De flesta jobb kommer att ligga i ett mellansegment antalsmässigt år 2025. En hjälp för att nå dit är självfallet den nya ”värstingpressen” V12 som kan laddas med tolv färger och trycka sex färger i 1600 dpi i hastigheter upp till etthundratjugo meter i minuten. För närvarande har man fyra maskiner klara i fabriken, två av dem var tänkta för en resa till Düsseldorf och drupa. Dessa betaversioner kommer nu att testas noga och sedan kommer ett par betamaskiner ut på marknaden. Under andra halvan av år 2021 räknar man med att den blir kommersiellt tillgänglig

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!